DEBATTARTIKEL
Vägarna förväntas bli betydligt sämre, framförallt på landsbygden Det skriver Centerpartiet i sin debattartikel. Foto: Max Ronnersjö

C: Det saknas 25 miljarder i regeringens vägsatsning

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) står hukad över ett stort och otrevligt potthål på en landsbygdsväg. Han förkunnar att ”så kan vi inte fortsätta ha det”. Det är så klart väldigt enkelt att hålla med om. Vägarna i Sverige, inte minst på landsbygden, håller på vissa sträckor alldeles för låg standard.

Sven-Erik Bucht berättar han att Socialdemokraterna satsar 500 miljoner kronor extra varje år för att komma till rätta med problemen. Här börjar frågetecken torna upp sig, inte minst eftersom landsbygdsministern uppvisar ett väldigt elastiskt förhållande till det beslut han och hans regering nyligen fattat. Man kan därför undra om han medvetet försöker lura svenska folket?

Vägarna förväntas nämligen bli betydligt sämre – framförallt på landsbygden – med den nationella plan som innan sommaren klubbades av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Eftersom priser ökar över tid så krävs ekonomiska tillskott för att kunna upprätthålla samma nivå på underhåll.

Detsamma gäller för regeringens budget för vägunderhåll. Den dåliga vägstandarden fick därför Trafikverket att begära ökade anslag med 15 procent de kommande tio åren. Myndigheten begärde 189 miljarder kronor i underhållsbudget för att vägnätet inte ska bli sämre.

Regeringen tyckte detta var för mycket pengar och när man i juni fattade beslut om den Nationella Transportplanen klubbades budgeten till 164 miljarder.

Därmed saknas alltså 25 miljarder för att ens bibehålla dagens kvalitet på vägnätet. Det betyder rimligen att vi de kommande tio åren fortsatt kommer att få se potthål på våra landsbygdsvägar.

Vi från Centerpartiet är inte ensamma om att vara oroliga för våra vägar. Även Trafikverket konstaterar detta uttryckt på sin särskilda myndighetsprosa: ”Det lågtrafikerade vägnätet kommer att få en negativ tillståndsutveckling under planperioden som blir mer påtaglig under andra halvan av perioden”.

Samma oro delas av Riksförbundet Enskilda Vägar som i sin remiss skriver att det lågtrafikerade vägnätet ”kommer att tappa i funktion och robusthet vilket leder till att ett framtida underhållsberg kommer att växa fram.”

Vi har full förståelse för att det är en svår process med många svåra avväganden när man tar fram en nationell plan. Det är dock inte legitima skäl för att medvetet missleda landsbygdens befolkning att det genomförs satsningar på vägar i deras bygder när sanningen är den rakt motsatta.

Vägarna är underfinansierade och kommer att bli sämre. Denna prioritering ansvarar Socialdemokraterna och Miljöpartiet för.

Centerpartiet tycker att regeringen måste kalla en spade för en spade och stå för att vi med deras nationella Transportplan går mot 10 nya år av potthålsvägar på landsbygden.

Anders Åkesson, transportpolitisk talesperson i Centerpartiet
Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson i Centerpartiet

Helena Lindahl och Anders Åkesson, Centerpartiet. Foto: Riksdagen (fotomontage)
Helena Lindahl och Anders Åkesson, Centerpartiet. Foto: Riksdagen (fotomontage)

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-31 08:59
Kategori: Debatt
Taggar: Centerpartiet Debattartikel Politik Vägunderhåll