DEBATTARTIKEL
Ekipaget på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren, arkiv

Thomas Morell (SD):

Trafiksäkerhet, vad är det?

De senaste veckorna har vägunderhållet runt om i landet diskuterats i flera forum. Dåligt plogade vägar och ishalka har verkligen blivit ett hett debattämne. Under en bilresa i veckan lyssnade jag på radio Dalarna och där svallade känslorna hos de radiolyssnare som ringde in till studion ? med all rätt.
Vägunderhållet har blivit påtagligt sämre de senaste åren och det är något som främst yrkesförarna kan skriva under på.

Trafiksäkerhet är något jag ägnat hela mitt vuxna liv åt och just säkerhet på väg är något som engagerar de flesta, men få inser vidden av en olycka med dödlig utgång. Jag kan förstå det, eftersom de allra flesta människor aldrig varit drabbade när en nära familjemedlem eller vän förolyckats i trafiken.

Staten har ett stort ansvar när det gäller trafiksäkerhet och här har man bokstavligt talat snöat in på hastighetskameror som den effektivaste trafiksäkerhetshöjande åtgärden. Visst, hastigheten har betydelse när det gäller utgången av en olycka, men det finns så mycket mer som påverkar.

Varför uppstod olyckan? Var hastigheten orsaken, eller fanns det andra faktorer?

I vilket skick var däcken? I vilket skick var fordonet? Var föraren utvilad? Var föraren nykter?

Frågor som en kamera aldrig kan ge svar på, möjligen med undantag för hastigheten.

Jag säger inte att ATK är meningslöst, men det kan aldrig ersätta en fysisk kontroll. En kamera kan enbart bli ett komplement, inget annat!

Varför uppstår en olycka?
Under de år jag arbetade hos trafikpolisen och vi gjorde tekniska undersökningar i samband med allvarliga olyckor sökte vi svaren hos föraren, vägen och fordonet.

I de flesta fall var just föraren den svaga länken i händelseförloppet, men även fordon och vägmiljö kunde vara orsaken till en olycka.

Staten har ett ansvar att hålla våra vägar i ett gott skick och måste därför avsätta tillräckliga resurser för det ändamålet. De som plogar, saltar och sandar gör så gott de kan, men de, precis som trafikpoliserna, är för få för att vi skall ha en godtagbar standard på våra vägar.

Att trafikpolisen mer eller mindre har försvunnit förbättrar sannerligen inte trafiksäkerheten. Vi får inte heller missa de kriminellas ”logistikflöden” på våra vägar. En fungerande trafikpolis har alltså en väl så viktig uppgift att upptäcka andra brott än just trafikförseelser.

På köpet får vi en lugnare trafikmiljö där allt fler får möjligheten att komma hem till sina nära och kära.

Trafiksäkerhet är inget man löser i en handvändning, det kräver långsiktighet och en väl utarbetad strategi. En strategi som skall leva längre än en mandatperiod.

Thomas Morell
Riksdagskandidat för Sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-14 08:33
Kategori: Debatt
Taggar: Nollvisionen SD Thomas Morell Trafikpolisen Trafiksäkerhet