DEBATTARTIKEL

Cabotageförslaget gör det olagliga lagligt

Här stannar Sverige reagerade på att man vid utfrågningen i trafikutskottet i förra veckan diskuterades det nya förslaget till utstationeringsdirektiv för transportbranschen, och en 3-dagarsregel som vi kände att den inte stämmer. Vi kollade förslaget och visst finns 3 dagar med som en variant. Vart man hämtat uppgifterna till diskussionen kring 3-dagarsförslaget vet vi inte, men man borde ha tillgång till det senaste förslaget i utskottet.

Förslaget omfattar varianter baserade på tidströsklar:
Variant a) – 3 dagar, b) – 5 dagar, c) – 7 dagar och d) – 9 dagar totalt per kalendermånad, tillbringad på en värdmedlemsstats territorium, efter vilket värdmedlemsstatens regler om minimilön och minsta antal betalda semesterdagar per år ska tillämpas för en utländsk operatör.

I förslagen står att läsa följande:
Alternativ 1 förefaller vara det minst effektiva när det gäller att hantera problemet med rättslig osäkerhet och bristande jämlikhet mellan förare och operatörer, främst till följd av åtgärdernas frivilliga karaktär. Detta skulle medföra ytterligare oro över antalet nationella åtgärder som förare och operatörer måste hantera. 

Man ser 5-dagarsalternativet som det bästa och det är det som förordas. 

Alternativ 2 ger de mest positiva effekterna i fråga om förbättrade arbetsvillkor för förare (minskning av trötthetsindex med 28 % och reducering av perioder borta från hemmet med 43 % för EU-13-förare och 16 % för EU-15-förare). Samtidigt bidrar det till att minska snedvridningarna av konkurrensen och till att förbättra trafiksäkerheten tack vare de åtgärder som gör tillsynen konsekvent och mer effektiv, samtidigt som man i viss mån minskar de administrativa bördorna för nationella myndigheter och transportföretag.  

Att det är det som man vill framhålla är inte konstigt, om man ser hur cabotagereglerna kan förändras till 5 dagars fritt cabotage. 

Färre regler att ta hänsyn till, allt för att främja en mer liberaliserad transportmarknad. 

Cabotageförslaget är ett sätt att tillåta det som redan sker när inte reglerna följs och kontrollerna inte fungerar, set visar på att man följer minsta motståndets lag istället för att ställa krav på bättre kontroller från EU håll. 

Övriga förslag kommenterar vi inte då dom inte känns relevanta och inte behandlats vidare, siffror och procentsatser är direkt saxat från förslaget och är officiella. 

Här stannar Sverige

Om artikeln

Publicerad: 2017-11-02 07:43
Kategori: Debatt
Taggar: Cabotage Mobilitetspaketet Trafikutskottet Vägpaketet Vägtransportpaketet