DEBATTARTIKEL
Fordonen på bilden har inget med debattartikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Per Klarberg (SD):

Straffa lastbilsnäringen – inte rätt väg att gå

Regeringens förslag om att tillåta tyngre lastbilar, samt införa en ny bärighetsklass för dessa, är något i grunden väldigt positivt. Tyngre lastbilar är i regel, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, effektivare. Dessutom sliter de mindre på vägarna tack vare det minskade axeltrycket, vilket leder till minskad underhållskostnad för staten per tonkilometer gods som transporteras.

Tyvärr har de inre slitningarna hos den rödgröna regeringen – som å ena sidan vill framstå som tillväxt- och jobbvänliga, men å andra sidan till varje pris vill få bort biltrafik – tvingat fram en kompromiss som närmast för tankarna till ”Moment 22”:
Regeringen har gett Trafikverket direktiv som gör gällande att enbart vägar där det inte finns risk för överflyttningseffekter (från de ”godkända” transportslagen järnväg och sjöfart) ska vara aktuella för den nya bärighetsklassen.

Detta har i sin tur resulterat i att trafikverket presenterat en vägkarta bestående av fem åtskilda kluster av BK4-vägar.

En åkare som investerar i en tyngre lastbil kan således köra en 74-tonstransport mellan Piteå-Arvidsjaur. Men om transporten sedan ska vidare till Gävle tvingas åkaren köra både miljömässigt och ekonomiskt ineffektivt eftersom han då inte kan utnyttja lastbilens faktiska kapacitet. Detta trots att huvuddelen av vägarna i det svenska vägnätet skulle klara av transporten!

Vi sverigedemokrater tror inte att rätt väg att gå är att göra sjöfart och järnväg konkurrenskraftig genom att straffa lastbilsnäringen. Vi vill istället att regeringen klassar alla delar av det svenska vägnätet, som ur teknisk synvinkel klarar lasterna, som BK4.

Sjöfart, järnväg och lastbilstransporter är alla viktiga pusselbitar för godstransporterna i riket. Men rent förnuft säger att vi inte löser de två förstnämndas problem genom att hålla tillbaka åkerinäringen.

Vi satsar i vår budget istället stort för att öka både järnvägens och sjöfartens konkurrenskraft, och därför ser vi ingen anledning att inte ge åkerinäringen de verktyg de eftertraktar – som dessutom är både ekonomiskt och miljömässigt sunda.

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-13 15:35
Kategori: Debatt
Taggar: 74 ton BK4 Ekonomi Miljö