DEBATTARTIKEL
Erfarna och högt utbildade trafikpoliser säger upp sig på löpande band. Och ingen i polisledningen gör något, menar artikelförfattaren, som har lång erfarenhet av polisutbildningar och trafiksäkerhetsarbete. Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren Erfarna och högt utbildade trafikpoliser säger upp sig på löpande band. Och ingen i polisledningen gör något, menar artikelförfattaren, som har lång erfarenhet av polisutbildningar och trafiksäkerhetsarbete. Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Trafikpoliser säger upp sig – ingen gör något

?Grattis polismästaren i Dalarna ? du är sämst i landet!?

Som väntat har Christoffer Hallgren slutat vid trafikpolisen i Sundsvall. Det är ett hårt slag mot den centrala trafikutbildningen. Christoffer är fullt specialistutbildad inom trafikområdet och har lång praktisk erfarenhet av kontroll av yrkestrafik. Dessutom har han erfarenhet från att leda och genomföra alla polisens centrala trafikutbildningar.

Det finns ingen mer trafikpolis med den kompetensen norr om Stockholm. Kompetensen motsvarar uppskattningsvis 50 – 60 högskolepoäng. Det är således en stor investering som skattebetalarna fått göra för att få fram en trafikspecialist som Christoffer. Uppemot en miljon kronor.

Polisledningen har inte gjort någonting för att om möjligt förhindra detta. Ingen från ledningen har pratat med Christoffer, för att klara ut om det är något fel någonstans. Personalchefen har heller inte erbjudit tjänstledigt under sex månader, som borde vara självklart i denna situation. Ibland kan det vara så att någon vill komma tillbaka, ifall gräset inte är grönare på andra sidan staketet.

Hur hanteras den interna värdegrunden emot de egna anställda? Kan det bli bättre eller är den överspelad? Var finns etiken mot skattebetalarna?

Vem tar till vara skattebetalarnas krav på produktion efter investerat kapital? Förmodligen ingen inom polisledningen. Investerat kapital som inte generar någon produktion är bortkastade skattepengar. Finns det någon ekonom inom polisen som förstår detta?

Varför vårdar man inte investerat kapital i specialistkompetenser? Det minsta man kan begära är att ledningen tar reda på orsaken till att någon slutar. Det kan faktiskt vara fel på ledningen. Hur svårt kan det vara? Gör om! Gör rätt!

I Dalarna har också Mattias Andersson slutat, som arbetat vid trafikenheten. Han är den senaste och den ende fullt utbildade i Dalarna. Även han med erfarenhet som ledare och instruktör vid centrala utbildningar.

Grattis polismästaren i Dalarna! Du är sämst i landet. Du har ingen komplett utbildad trafikpolis i ditt stora landskap och du får inte fram någon under överskådlig tid. Gör om! Gör rätt!

I Västra Götaland har också Fredrik Heder slutat som trafikpolis i Skara. Han är den senast fullt utbildade i Västra Götaland. Även han hade börjat medverka som ledare och instruktör vid centrala utbildningar. Således ett gott tillskott till den kadern.

Under 2014 slutade fem instruktörer från Västra Götaland. Alla med instruktörserfarenhet från olika centrala trafikutbildningar utbildning.

I Östergötland har tidigare Daniel Andersson slutat under 2015, som en av två fullt utbildade trafikpoliser. Nu finns det en kvar. Även Daniel hade börjat medverka som instruktör vid centrala utbildningar. Grattis polismästaren i Östergötland! Du är näst sämst i landet. Gör om! Gör rätt!

Då det inte har genomförts någon instruktörsutbildning sedan år 2000 inom trafikområdet, så finns det inga kvar – av naturliga orsaker. Det är goda yrkesmän som måste fångas upp som blivande instruktörer. De skolas in genom att vara hjälpinstruktör och ¨gå bredvid¨ andra instruktörer, för att sedan ta över utbildningen.

Det har givetvis slutat fler goda krafter vid trafikpolisen, men de namngivna har varit engagerade och gjort bra ifrån sig vid de centrala utbildningarna. Vem kan ersätta dem?

Kommer polisen i framtiden, att i egen regi, kunna genomföra några specialistutbildningar inom trafiksäkerhetsområdet? Specialistkompetensen är snart fullständigt körd i botten och vem vill bli lärare/instruktör utan utbildning? Behövs det någon trafikpolis med specialistkompetens?

Grattis till de företag som har anställt en komplett utbildad och erfaren trafikpolis. Utbildad genom skattebetalarnas pengar. Gör inte om! Ni gör rätt! 

Nödvändig säkerhet och trygghet i trafiken kräver givetvis en professionell och kompetent trafikövervakning av yrkestrafiken, gods- och personbefordran, samt den privata trafiken.

Den aggressiva körningen har varit ett prioriterat område för polisen under många år. Det är angeläget att beslutsfattare på alla nivåer läser forskningsrapporten, ”Medvetna felhandlingar i trafiken” av Sonja Forward, för att förstå det svåra arbetet mot aggressiv körning.

Trafiksäkerhetsarbetet är tveklöst ett polisiärt specialistkompetensområde som kräver rätt utbildad personal. Utan denna kompetens kan inte övervakningen av dessa områden utföras effektivt och ansvarsfullt. En mycket viktig del är rättssäkerheten mot allmänheten.

Utan en specialistutbildad trafikpolis blir det fortsatt lönsamt att bryta mot både trafik- och arbetstidsregler. Det måste vara en självklarhet för alla, inklusive inrikesministern, att inse att medveten brottslighet aldrig får bli lönsam, vare sig för enskilda eller företag.

I Regeringens Regleringsbrev för 2015 finns bara marginella anvisningar till Polisorganisationen rörande polisens uppdrag för trafiksäkerheten.

Inför 2016 har inrikesminister Anders Ygeman sin chans att göra om och göra rätt! Se till att polisen får tydligare uppdrag när det gäller trafiksäkerhets-/trafikbrottsarbetet.

Sören Wictorsson
F.d. polis/trafikpolis och lärare på Polishögskolan med ansvar för specialistutbildningar inom trafiksäkerhetsområdet.

Läs även:

Ygeman – det är dags för ministerstyre

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-02-12 09:55
Kategori: Debatt
Taggar: Polismyndigheten Polisorganisationen Sören Wictorsson Trafikpolisen