Polisorganisationen

Listar alla artiklar taggade med: Polisorganisationen

Polisförbundets Lena Nitz om åtgärderna mot poliskrisen:

Otillräckliga åtgärder fem i tolv

Rikspolischef Dan Eliasson har idag presenterat åtgärder för hur han tänker förbättra polisen. Bland annat vill man anställa 600 fler civilpoliser, bygga ut polisutbildningen och se över polisorganisationen.

Mabi_2020-02

Polisförbundet:

Risken är att poliser inte orkar

Rikspolischefen sade för en tid sedan att man inom myndigheten har klarat av den gångna sommaren bra. Men sju av tio poliser i region Mitt håller inte med honom. Bara två procent upplever en förbättring.

VBG onspot

Trafikpoliser säger upp sig – ingen gör något

Som väntat har Christoffer Hallgren slutat vid trafikpolisen i Sundsvall. Det är ett hårt slag mot den centrala trafikutbildningen. Christoffer är fullt specialistutbildad inom trafikområdet och har lång praktisk erfarenhet av kontroll av yrkestrafik. Dessutom har han erfarenhet från att leda och genomföra alla polisens centrala trafikutbildningar.

Aspök

Trafikpoliser behövs i allra högsta grad

Åtal mot företrädare för arbetsgivare för arbetsmiljöbrott som grundar sig på mobbning av en arbetstagare på den arbetsplats arbetsgivare ansvarar för är inte vanliga. Eller rättare sagt de är så ovanliga att jag bara erinrar mig ? just nu i alla fall ? ett enda rättsfall. Östersunds tingsrätt fann två chefer i en kommun skyldiga till arbetsmiljöbrott innefattande vållande till en socialsekreterares självmord.

Åkaren i Sverige

Jag undrar om polisledningen vet värdet av trafikpoliserna?

Under många år har jag framhållit betydelsen av kompetenta trafikpoliser längs våra vägar, som alltmer präglas av djungelns lag. Alltför många tuffa aggressiva förare tillåts härja i trafiken utan att straffas. De upptäcks av allmänheten men alltför få trafikpoliser ser dem och kan gripa in. 

Aspök