DEBATTARTIKEL
Pia Nilsson, (S), gruppledare i Trafikutskottet.Fotograf: Socialdemokraterna Pia Nilsson, (S), gruppledare i Trafikutskottet.Fotograf: Socialdemokraterna

Replik till "Ministerstyre på EU-nivå:

(S) slåss för schysta villkor på vägarna

Jag läser några felaktigheter i en artikel om ny cabotagelagstiftning som jag vill reda ut. (S) och Sveriges regering anser att cabotagetransporter inte ska kunna staplas efter varandra, som sker idag. När EU-kommissionen nu förbereder lagförslag inför nästa höst har därför preliminära positioner tagits fram efter samtal med åkeribranschens parter. Dessa går ut på att cabotage ska vara tillfälligt och att missbruk ska kunna stävjas genom tydligare regler och enklare kontroll.

Under andra halvåret 2016 tänker EU-kommissionen presentera förslag till nya vägtransportregler i EU. Inför detta arbete pågår en dialog där Sveriges och andra länders regeringar tar fram preliminära positioner som inspel till det arbete som nu pågår i Bryssel.

De positioner som svenska regeringen skickat till EU-kommissionen skrevs efter samtal med branschens parter och passerade förra veckan igenom riksdagspartierna i EU-nämnden. Inget som står i dokumentet är hemligt. Bland de många synpunkterna och förslagen kring hur reglerna skulle kunna förbättras finns några saker som är extra viktiga.

Cabotage ska vara en tillfällig inrikestransport. I dagsläget är ytterligare liberaliseringar inte aktuella. Det som har högsta prioritet är att skapa ett regelverk som innebär att cabotagetransporter är tillfälliga också i realiteten. Det kan troligtvis åstadkommas på flera sätt. Bland annat skulle man kunna ställa krav på att fordonet måste återvända till etableringsstället i sitt hemland, eller ställa krav på en karensperiod innan fordonet får återkomma.

Kombidirektivet bör ingå i översynen av regelverken. I dagsläget har EU-kommissionen inte för avsikt att se över reglerna om kombinerade transporter. Men idag används detta regelverk för att kringgå regler om cabotage. En bra lagstiftning kräver koordinering med reglerna om kombinerade transporter.

Obligatoriskt att ha bevis för transporten i fordonet. Idag saknas tydliga regler om var bevis ska förvaras för vilken typ av transport som genomförs. Det måste ställas krav på att de bevis som ska kunna uppvisas vid vägkontroller faktiskt medförs i fordonet.

Det här är några av flera viktiga punkter. Vi behöver också göra annat, som att försvåra för brevlådeföretag och skapa tydligare regler för kör- och vilotider.

De kommande månaderna och åren kommer vara oerhört viktiga för hur EU-reglerna för vägtransporter utvecklas. Om vi ska lyckas skapa rättvis konkurrens och sjysta arbetsvillkor krävs det att vi är många som hjälps åt och att mer eller mindre medvetna missförstånd undviks.

Pia Nilsson (S) och Leif Pettersson (S)
Trafikutskottet, Sveriges Riksdag


Läs även:

Ministerstyre på EU-nivå

Om artikeln

Publicerad: 2015-12-09 13:42
Kategori: Debatt
Taggar: Cabotage EU Kombidirektivet Pia Nilsson Socialdemokraterna