DEBATTARTIKEL
Sören WictorssonFotograf: Göran Rosengren / Arkivbild Sören WictorssonFotograf: Göran Rosengren / Arkivbild

Sören Wictorsson:

Ygeman – det är dags för ministerstyre

Sören Wictorsson är före detta polis, trafikpolis och lärare på Polishögskolan och ansvarig för vidareutbildningens trafikkurser. Idag är han pensionär, men han engagerar sig fortsatt i myndighetens verksamhet. I synnerhet i den del som rör trafikpolisen.
Nu har Wictorsson fått nog och uppmanar inrikesminister Anders Ygeman att ta till "ministerstyre".
Läs Sören Wictorssons debattartikel...

Region Nord har tio stycken fullt utbildade trafikpoliser som ska övervaka nyttotrafiken i region Nords hela vägnät, under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Dessutom ska man vara reservstyrka till ordningspolisen/ingripandeverksamheten. Det är konstigt att små enheter som trafikpolisen ska hjälpa de stora organisationerna. Borde det inte vara tvärtom?

Skattebetalarna har investerat minst en halv miljon kronor i varje trafikpolis specialistutbildning och därefter får inte de utbildade poliserna arbeta med specialistkompetensen, utan ska förstärka i det grundläggande polisarbetet. Spelar dagens polisledare monopol med det svenska trafiksäkerhetsarbetet och skattebetalarnas pengar? Hur vårdar man investerat kapital och kompetens i den nya organisationen?

Efter den senaste inventeringen finns endast cirka 400 trafikpoliser kvar i hela landet och endast ett hundratal är fullutbildade. Den numerären kan jämföras med att det finns mer än 700 anställda på personalenheterna. Är den interna byråkratin ett större problem än brottsligheten ute i samhället?

Är dagens polisledare kompetenta att få leda trafiksäkerhetsarbetet/ trafikbrottsarbetet utan egen formell trafiksäkerhetskompetens? Räcker det med bara ett B-körkort som trafikkompetens för att få leda trafiksäkerhetsarbetet? Svaret på frågan är naturligtvis nej! Det har aldrig räckt tidigare och det räcker inte i dagens komplicerade trafiksäkerhetsarbete och framför allt inte i framtiden. På Trafikverkets hemsida kan man läsa att dagens polisiära trafiksäkerhetsarbete inte kommer att påverka trafikolycksutvecklingen. Är det dags att lägga ned även de fragment av trafiksäkerhetsarbete som ändå finns kvar?

Det finns idag ingen central handledning i trafiksäkerhetsfrågor. Det finns ingen regional handledning. Det finns endast ett fåtal trafikpolischefer kvar med trafiksäkerhetsutbildning som kan handleda. Det finns ingen jurist anställd, med inriktning på trafikjuridik, inom polisen. Det finns endast ett fåtal förundersökningsledare och trafikbrottsutredare med trafikutbildning.

Om det ska finnas kvar någon trafikpolis, värd namnet, behövs det en central organisation med dokumenterad kompetens, som kan leda ett trafiksäkerhetsarbete/trafikbrottsarbete, direkt underställd rikspolischefen alternativt en ny Trafikbrottsmyndighet likt Ekobrottsmyndigheten. Arbetet ska om möjligt leda till färre antal dödade och skadade och en bättre regelefterlevnad.

Det nya förslaget på trafikorganisation, med några trafikgrupper utplacerade i lokalorganisationen har redan provats i Halland under närpolisreformens införande. Det blev ett misslyckande.

En gång i tiden hade Svensk polis en hög kompetens inom trafiksäkerhetsarbetet, en kompetens som dessutom har exporterats till andra länder. Idag närmar vi oss ett U-land med låg kompetens på grund av bristande ledarskap. Blir nästa oundvikliga steg att polismyndigheten i praktiken verkar för en avkriminalisering av trafikbrotten. Vem ska i så fall sköta det arbetet?

Det ska tilläggas att region nord dessutom har 28 trafikpoliser med begränsad trafikutbildning och åtta bilinspektörer, som givetvis gör ett gott arbete.

Det värsta som kan hända är att Christoffer Hallgren slutar som trafikpolis. Då mister hela trafikpolissverige en kompetent person, som har velat engagera sig i den centrala trafikpolisutbildningen på ett föredömligt sätt. Skattebetalarna förlorar de investerade pengarna i Christoffers specialistkompetens.

Inrikesminister Anders Ygeman! Det är dags för ministerstyre! Vägen till ättestupan är inte hastighetsbegränsad, utan kompetensförnedringen går mycket fort utför. Politiker! Gör något! Monopolspelarna spelar bort specialistkompetens och numerär inom trafiksäkerhetsarbetet utan att någon ingriper.

Sören Wictorsson
Före detta polis/trafikpolis och lärare på Polishögskolan och ansvarig för vidareutbildningens trafikkurser.

Om artikeln

Publicerad: 2015-11-17 16:29
Kategori: Debatt
Taggar: Christoffer Hallgren Region Nord Sören Wictorsson Trafikpolisen