Traktordebatten rullar vidare. M-replik:

Sverigedemokraterna sviker det svenska lantbruket

Per Klarberg, Tony Wiklander och Jimmy Ståhl, alla från (SD), skrev i en debattartikel den 19 november att de var förvånade över att Moderaterna är emot en överlastavgift för traktorer klass B. Det finns en enkel förklaring till det. 

Sverigedemokraternas politik försämrar det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill de begränsa användningen av de nya traktorerna och införa en överlastavgift på den nya traktorklassen. Det pågår en harmonisering inom EU av godkännande och marknadskontroll av fordon vilket skapar konkurrens på lika villkor för alla EU:s lantbrukare.

Men SD vill utöver vad EU kräver införa en överlastavgift för den nya traktorklassen.

Enligt SD ska avgiften införas för att inte skapa en konkurrenssituation gentemot åkerinäringen. Den effekten är minimal, men begränsningen ökar kostnaderna för Sveriges lantbrukare. SD är med andra ord beredda att införa ytterligare särregler för Sveriges bönder.

Redan idag måste den som bedriver yrkesmässig trafik med sin traktor, utanför det egna jord- och skogsbruket ha trafiktillstånd. Går traktorn fortare än 40 kilometer i timmen måste den även vara utrustad med färdskrivare. Det tycker vi är bra, men vi är emot när man försöker begränsa användningen av traktor B i lantbruket eftersom det försämrar konkurrenskraften för Sveriges lantbrukare.

Moderaterna kommer aldrig att ställa de två näringarna mot varandra. Vi arbetar för lika villkor för alla EU:s lantbrukare, och lika villkor för alla EU:s åkerier.

Tiderna förändras och lantbruken går mot en storskalig produktion för att kunna utvecklas vilket ställer nya krav på maskinparken. Större och tyngre maskiner behövs för att kunna bruka jorden på ett effektivt sätt. Oavsett om det gäller transport av maskiner eller spannmål är det orimligt att ställa krav på lantbrukare som gör att de måste anlita ett företag för att sköta transporter som de kan utföra själva.

Vi utgår från att Wiklander, Ståhl och Klarberg talar sanning när de säger sig vilja värna den svenska åkerinäringen. Men de glömmer en sak: det finns inga garantier att de jobb som förslaget eventuellt skapar går till svenska åkerier eftersom vi konkurrerar på en internationell marknad.

Moderaterna vill att svenska lantbrukare och åkare ska konkurrera på samma villkor som andra EU-länders.

Svenska lantbrukare behöver inte fler regler och högre avgifter. Svenska lantbrukare behöver bättre förutsättningar för att kunna producera varor och livsmedel till ett konkurrenskraftigt pris. Åkerinäringen är heller inte i behov av fler särregler eller högre skatter som andra EU-länder inte har.

Moderaterna säger därför nej till förslaget om överlastavgifter för Sveriges lantbrukare.

Jessica Rosencrantz (M)
Vice ordförande trafikutskottet

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2015-11-27 16:58
Kategori: Debatt
Taggar: Lantbrukstraktor Lokaltransporter Moderaterna Sverigedemokraterna Trafikutskottet