DEBATTARTIKEL

SD-ledamöter kritiska till M-förslag:

Snabbgående traktorer ett hot mot lokala lastbilstransporter

Debattartikel angående Sten Berghedens förslag i TU 5

Den 16 juni i år publicerades en text med rubriken ”Moderaterna vill stärka åkerinäringen” på moderaternas hemsida. Vi välkomnar alla förslag som kan hjälpa vår svenska åkerinäring som i dagsläget går på knäna p.g.a. osund konkurrens – främst från utländska åkare med lägre löner och dålig uppföljning av cabotagebestämmelserna – och satte därför förhoppningar till att moderaterna menade allvar med utspelet.

Vi har själva profilerat oss i värnandetav en inhemsk åkeribransch, både i EU och i trafikutskottet. För oss ligger branschens bästa före blockpolitik, och vi är beredda att stödja förslag som främjar detta – oavsett vilket parti som står som undertecknande. Vår uppfattning, tidigare, har varit att M är ärliga med sin avsikt, något vi nu tyvärr börjar ifrågasätta.

I dagarna tröskas ett förslag om en snabbgående traktorklass igenom trafikutskottet och riksdagen. Förslaget innebär införandet av en ny sorts traktor med en maxhastighet på 50 km/h. Anledningen är en utveckling där allt fler jordbruk går mot storskalighet och där åkerareal oftare ligger utspridd, och då kunna underlätta för svenska bönder. Detta tycker vi är positivt: även de svenska bönderna upplever en hårdare konkurrens och här finns stort utrymme för åtgärder som förenklar för det svenska lantbruket. I dagsläget behöver ofta bönder ha ytterligare fordon för att kunna transportera sina maskiner, något som troligen minskas med den nya traktorklassen.

De gamla traktorerna har ett undantag gällande överlast, då man anser att de med sin låga hastighet och däcktryck inte påverkar vägarna i samma utsträckning, samtidigt som transporterna av förståeliga anledningar ofta blir korta. Den nya traktorn skulle, enligt förslaget, inte omfattas av samma undantag – något vi håller med om: att låta snabbare traktorer köra med överlast skulle innebära en orättvis konkurrensfördel gentemot lastbilar. Det var därför överraskande när M i trafikutskottet la ett förslag om just detta och dessutom fick övriga allianspartier med sig.

Redan i dagsläget är situationen problematiskt, speciellt under lågsäsong för bönderna då dessa konkurrerar med åkarna om lokala transporter. Skulle M:s förslag gå igenom, skulle detta troligen innebära nådastöten för många lokala åkerier – något vi har svårt att se skulle ”stärka åkerinäringen”!

Per Klarberg, Tony Wiklander och Jimmy Ståhl
Riksdagsledamöter (SD), trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2015-11-19 12:31
Kategori: Debatt
Taggar: Lantbrukstraktor Lokaltransporter Moderaterna Sverigedemokraterna Trafikutskottet