DEBATTARTIKEL
Fordonen på bilden har inget med debattartikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Debattartikel av SD:

Frågar man inget får man inget veta

I många tidningar har det florerat en debattartikel från bl.a. Jessica Rosencrantz och Sten Bergheden (M) om att SD på lastbilsområdet i riksdagens trafikutskott skulle ha hindrat ett antal viktiga reformer för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft. Detta är rakt igenom falskt och direkt vilseledande.

Man hänvisar till att vi skulle röstat nej till förslag gällande översyn av transportstyrelsens avgifter och att vi motsatt oss fler och effektivare kontroller på våra vägar. Detta är så långt ifrån sanningen man kan komma. SD har länge kämpat för att ge de svenska åkarna en chans i den orättvisa konkurrensen som idag gäller på våra vägar, och vi är villiga att ställa oss bakom förslag från båda sidor om de gynnar svensk transportnäring.

Det vi enligt artikeln skulle ha röstat nej till är i själva verket ett utskottsinitiativ som vi inte kunde stödja av den enkla anledningen att det presenterades för oss för sent. Om M i trafikutskottet samtalat med SD innan så hade det kunnat bli ett perfekt initiativ. Att presentera ett halvdant förslag i sista stund, utan att på förhand presentera det för SD – som de facto sitter som vågmästare i trafikutskottet – är inget seriöst utskottsarbete från M sida.

Vill M i denna och kommande frågor ha SD:s stöd, måste de först samtala med oss. Om så skett hade vi, istället för att träta om ett särskilt yttrande, kunnat fatta riktiga beslut som gynnat svensk åkerinäring och i slutändan Sverige.

Detta gäller inte enbart i dessa frågor. I artikeln nämns klampning och sanktionsavgifter, något som vi ser mycket positivt på och själva lagt förslag om. Det finns en rad andra områden som vi och alliansen har liknande åsikter om och där utrymme för samtal och konsensus finns.

Man behöver egentligen inte komplicera debatten som M gör med parlamentariska teknikaliteter och enstaka utvalda exempel ämnade att förvirra åkeribranschen. Istället för politisk pajkastning borde vi i riksdagen i stort och trafikutskottet i synnerhet, när vi delar uppfattning, verka tillsammans för Sveriges bästa.

Vår rekommendation till ledamöterna i trafikutskottet, oavsett politisk färg och partitillhörighet är följande: Släpp ångesten för partipiskan och låt förnuftet råda: prata med SD. För svensk åkerinärings bästa!

Per Klarberg, Tony Wiklander och Jimmy Ståhl
Riksdagsledamöter (SD), trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2015-08-07 07:48
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Sverigedemokraterna Trafikutskottet