DEBATTARTIKEL

Ingemar Eriksson, SÅ:

Medan regeringen utreder härjar buset fritt

Regering och riksdag har det yttersta ansvaret för landets väl och ve. Att kunna bedriva företagande torde vara en självklarhet, men så är inte situationen idag. Brott skall inte löna sig, den uppfattningen ställer majoriteten av svenska folket upp på.
Men när det gäller transporter blir situationen något märklig. Helt plötsligt är det OK att det stjäls diesel, att fordonen rullar med allvarliga tekniska brister och att tillstånd för yrkesmässig trafik saknas.

På annat sätt kan man inte tolka åklagarnas ständiga avskrivningar av dessa ärenden. Ja, det var ju bara nästan sant – undantaget gäller enbart utländska fordon och förare. Svenska förare och åkeriägare åtnjuter inte samma förmåner. I rättvisans namn måste ändå sägas att enskilda riksdagsledamöter arbetar med frågorna, men det politiska systemet är allt för långt från verkligheten. Varken regering eller opposition har tagit något samlat grepp mot den organiserade brottsligheten. Frågan är om de ens förstått att buset håller på att ödelägga en stor del av den svenska åkerinäringen?

Även om det inte skulle ske några fler dieselstölder under de sista månaderna av 2013 så slår dieselstölderna ändå alla rekord och passerar troligen 10 miljoner liter stulet bränsle. En stor del av de transporter som sker med utländska fordon saknar tillstånd för yrkesmässig trafik. Allvarliga tekniska brister tillhör vardagen och den som är nyfiken på tillståndet kan ta en promenad till närmaste uppställningsplats med utländska fordon. Där står skräpet uppradat och i onsdags stod en utländsk trailerdragare med helt blankslitna däck på parkeringen vid ett varuhus i Skara. Däcket höger fram var så slitet att den bärande stommen var blottlagd. En brist som innebär en överhängande risk för däckexplosion.
Samma dag kunde man se en trailer i Skövde där lasten tippat inne i trailern.

I Mariestad transporterades betongfundament, vardera på sex ton, utan att vara tillräckligt förankrade. På flera platser runt om i landet har det etablerats försäljningsställen för diesel och insmugglad sprit.

Listan kan göras oändligt mycket längre och branschen har under lång tid försökt få någon som helst reaktion från regeringen, men ansvariga ministrar har bara hänvisat till pågående utredningar! Hur svårt kan det vara? Varför i hela fridens dagar vägrar man att lyssna, där för övrigt arbetsgivare och arbetstagare står sida vid sida och försöker få någon som helst respons tillbaka.

Under tiden radas brotten upp i åklagarnas arkiv för nedlagda brott. Motiveringen är klassisk – brott kan ej styrkas och det spelar ingen roll vilken bevisning som presenteras! Man häpnar och blir fullständigt mållös. Inkompetensen har slagit rot i det som en gång i tiden kunde benämnas som rättssamhälle. Som om detta inte var nog – i en interpellationsdebatt i riksdagen där Monica Green mycket förtjänstfullt lyfte en viktig fråga, kunde inte ansvarig minister skilja på en tillfällig inrikestransport (cabotage) och en internationell transport!

Medan regeringen utreder härjar buset fritt! För att upprätthålla någon form av statistisk balans i EU:s målbild, jagar Transportstyrelsen, polis och åklagare bagatellfel hos svenska förare och åkeriägare. Enskilda riksdagsledamöter runt om i landet har uppmärksammat problemet och arbetar med motioner och interpellationer. I Skaraborg har vi två riksdagsledamöter, Sten Bergheden (M) och Monica Green (S) som båda lägger ner ett stort arbete i trafikutskottet, det är vi oerhört tacksamma för!

Ingemar Eriksson
Ordförande
Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

 

Om artikeln

Publicerad: 2013-09-23 12:22
Kategori: Debatt
Taggar: Debatt Skaraborg Sveriges Åkeriföretag Transportkriminalitet