DEBATTARTIKEL

Girighetens fula tryne styr transporterna!

Under de senaste åren har den olagliga trafiken inom transportnäringen ökat dramatiskt. Det är flera aktörer i kedjan som åsidosätter gällande lagstiftning, och överträdelserna är omfattande. I förra veckans avsnitt av Uppdrag granskning visades en bild av de svenska transporterna som få människor utanför branschen känner till.

Underbetalda utländska förare utnyttjas å det grövsta och stölder är snarare regel än undantag. Vad värre är, de som utnyttjar dessa transporter är stora och väletablerade företag som exempelvis Ikea, ABB och Volvo för att nämna några i listan från programmet.

I inslaget redovisade polisen ett fall där stulet bränsle skulle användas för transporten. I programmet visades även en övervakningsfilm där tusentals liter bränsle stals vid ett enda tillfälle. Volymerna av stulet bränsle uppgår till så ofantligt stora mängder att det inte är fråga om ”husbehovsstölder” från allmänheten.

Dessutom kunde TV-tittarna bevittna förarnas berättelser hur de utförde transporter utan få en godkänd dygnsvila. En dygnsvila får nämligen inte tas i ett rullande fordon samtidigt som en annan förare framför fordonet. Deras lön beräknades även per kilometer, vilket är i strid med lagen. När förarna inte får en godkänd vila och dessutom lockas att köra fort för att lönen beräknas på tillryggalagd sträcka, då åsidosätts självklart trafiksäkerheten.

Girighetens fula tryne knuffar undan alla ambitioner om trafiksäkerhet, kvalité och mänskliga hänsyn! En modern variant av slavhandel har tagit plats i vårt samhälle, vill vi verkligen ha det så!

De myndigheter som bär det yttersta ansvaret för att kontrollera och rapportera de brott som upptäcks, ägnar merparten av sin tid till att uppfylla statistiska mål.
Enkla och snabba papper får förtur, eftersom det därmed blir enklare att uppnå de uppsatta målen. Det gäller ju att hålla balanserna på ”rätt” nivå.

Myndigheternas arbetssätt är förödande för trafiksäkerheten, förarnas sociala villkor och en konkurrens på lika villkor.
Den seriösa åkerinäringen kan inte acceptera att konkurrensen sätts ur spel och att trafiksäkerheten åsidosätts.

Kan staten acceptera förlusten av skattemedel? Pengar som istället går rakt ner i ”busarnas” fickor?

Skall vi tillåta att delar av transportapparaten drivs av stulet bränsle? Skall vi titta på när smugglare säljer sprit till våra ungdomar?
Självklart inte, det måste till en radikal förändring och det snabbt! Det är sannerligen dags att inrätta en myndighet som förstår innebörden av sitt uppdrag och tar sikte på allvarliga brott inom transportnäringen!

Thomas Morell
Regionchef Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Om artikeln

Publicerad: 2013-03-26 08:01
Kategori: Debatt
Taggar: Debatt Uppdrag granskning