DEBATTARTIKEL

Inkompetensen grinar varje seriös företagare rakt i ansiktet

Polisens oförmåga att lösa brott har varit ett hett ämne den senaste tiden. Polisorganisationen är till vissa delar ineffektiv men skall i rättvisans namn inte ensam pekas ut i ett uselt fungerande rättssystem. När det gäller hanteringen av trafikärenden har de god hjälp av åklagarna!
Från åkernäringens perspektiv kan man konstatera att någon högre klass på den rättsvårdande verksamheten är det inte.

Låt mig ta ett färskt exempel: En fordonskombination bestående av en lastbil och därtill kopplad trailer är inblandade i en trafikolycka. Dragbilen avregistrerades 2005 och trailern 2007, men båda fordonen hade vid olyckan utländska registreringsskyltar. Trailerns bromsar var frilagda, vilket innebär fullständigt bortfall av bromsar på det fordonet.

Av naturliga skäl kan fordonen inte skattas och försäkras, eftersom de inte finns i något register. De kan inte heller genomgå en kontrollbesiktning av samma skäl.

Trailern var lastad med två tryckpressar på väg till Holland och saknade frakthandlingar.
Färdskrivaren var inte i bruk, vilket den här transporten kräver.

Fordonskombinationen var således oregistrerad, falskskyltad, oskattad, oförsäkrad, saknade effektiv färdbroms och framfördes utan färdskrivare. Lägg därtill att det sannolikt var frågan olaga yrkesmässig trafik och svart lön till föraren, så klarnar bilden över ett medvetet fusk. Ett fusk som bryter mot flera viktiga delar i Trafiklagstiftningen, men vad värre är, det utsätter andra trafikanter för direkt livsfara.

Hur värderar åklagaren detta brott?
I veckan kom svaret – det värderas till 4 600 kronor. En liten jämförelse – för ett seriöst åkeri kan 5 (fem) minuters överträdelse av tillåten körtid vid ett enda tillfälle kosta 4 000 kronor. En överträdelse som lätt inträffar i samband med halt väglag eller köbildning.

Det haltar betänkligt i förhållandet mellan brott och straff!
Rättssystemets inkompetens grinar varje seriös företagare inom åkerinäringen rakt i ansiktet!

Thomas Morell
Regionchef, Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Om artikeln

Publicerad: 2013-01-23 13:37
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Rättsfall Rättssystem Thomas Morell