DEBATTARTIKEL

Polisen har kört vilse?

Svensk polis har fått en ekonomisk och praktisk förstärkning under ett antal år. Regeringen satte målet 3000 nya poliser. År 2010 nåddes målet, men var hittar vi dessa nya, och gamla poliser? Inte inom trafikenheterna i alla fall. Sveriges Åkeriföretag efterlyser därför de försvunna polistjänsterna.

Karin Mannerstedt-Berg, Rikspolisstyrelsen, har vid samtal med representanter från åkerinäringen angett att vi har cirka 500-600 poliser som arbetar med tillsynen av yrkestrafiken i landet. När vi träffar de regionala polismyndigheterna så ser vi en helt annan bild. I ett län som Skaraborg finns det två, möjligen tre, poliser och två bilinspektörer med tillräckliga kunskaper inom ”tunga gruppen”!

En enkel matematisk uträkning säger att 500 poliser fördelat på de 21 polismyndigheterna i Sverige innebär minst 23 trafikpoliser per län, lågt räknat. Har polismyndigheten kört vilse bland sina egna siffror?

Vi vet att det finns andra arbetsområden inom poliskåren som är mer eftertraktade, vi vet också att det tar tid att utbilda nya trafikpoliser. Men vi vet också, efter samtal med enskilda poliser, att lönen efter fyra år är omkring 23 000 kr, att de som bötfäller kollegor som kör för fort privat blir kallade ”motståndsrörelsen” på jobbet och att det är besvärligt bevisläge när det gäller vissa typer av trafikbrott. Men det är ingen ursäkt.

Om inte ens Rikspolisstyrelsens representanter vet hur de faktiska förhållandena ser ut, vem ska då ha ordning på situationen? Det är mycket möjligt att fem personer kan täcka ett län, vi är mest intresserade av att lagen efterlevs och att polisen hinner kontrollera detta.

Vår uppfattning är att kontrollverksamheten är under all kritik. Och det beror inte på dem som arbetar inom ”tunga gruppen” i länen, utan på det faktum att av landets 20 000 poliser så arbetar 19 500 med annat. Troligen är siffran ännu högre då vår erfarenhet är att det finns max ett tiotal poliser i varje län dedikerade till att kontrollera tung trafik, storstäderna undantagna.

Enligt Trafikverkets beräkningar passerar det ca 2 200 lastbilar under ett dygn på E20 norr om Mariestad, vilket motsvarar drygt 60 000 lastbilar under en månad. Hur många av dessa hinner då en handfull poliser kontrollera under en arbetsdag? Vi förväntar oss en rejäl satsning på tunga gruppens resurser i varje län, att frågorna tas på allvar och att brott verkligen beivras. Vågar vi hoppas på ytterligare EN person i varje län till tunga gruppens förfogande?

Sveriges Åkeriföretag, Skaraborg

Ingemar Eriksson
Ordförande

Thomas Morell
Regionchef

Om artikeln

Publicerad: 2012-11-07 17:58
Kategori: Debatt
Taggar: Debatt Ingemar Eriksson Polisen Thomas Morell