DEBATTARTIKEL

Trafikpolisen – tack och adjö!

De senaste åren har den olagliga yrkesmässiga trafiken bokstavligt talat exploderat på våra vägar. Konsekvenserna av detta är långt allvarligare än enbart "trafikbrott". Det handlar om olaglig verksamhet med fängelse i straffskalan, stölder och försäljning av smuggelsprit, för att nämna några av effekterna.

Trots att tips och anmälningar lämnas konsekvent till polisen händer inte ett smack. Fordon utan tillstånd och fordon belagda med körförbud rullar ostört på vägarna, trots att polisen får detaljerad information.

Enskilda riksdagspolitiker arbetar hårt för att nå fram till en lösning på problemet. Interpellationer ställs i riksdagen men det enda vår regering presterar är att tillsätta en utredning. De förmår inte se det allvarliga i situationen, trots att det bokstavligt talat sker runt knuten.

Ansvarig minister hävdar att den seriösa åkerinäringen skall skyddas mot brottslig verksamhet! Jo tack – hur då? Trafikpolisen har misshandlats å det grövsta av polisledningen. Det förekommer ingen nyrekrytering att tala om och stora pensionsavgångar står för dörren. Skulle det ske någon form av utåtriktad verksamhet, är det enbart för att tillfredsställa det statistiska underlaget. Dagens trafikpolis och för all del, även åklagare, förmår inte reda ut det enklaste fall av olaglig verksamhet. En naturlig konsekvens av myndigheternas ovilja att satsa på en effektiv trafikpolis.

Det är dags att skrota nuvarande form av trafikövervakning och anpassa verksamheten till dagens förutsättningar. Åtgärder måste ske snarast utan tidskrävande utredningar!

Slutsatsen är given – Tack och adjö Trafikpolisen, vila i frid! Nya tider råder med tydliga krav på effektivitet – när får vi se den nya organisationen i drift?

Riksdag och regering, det är dags för verkstad, snackat har vi gjort tillräckligt!

Thomas Morell
Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-13 12:51
Kategori: Debatt
Taggar: Debatt Thomas Morell Trafikpolisen