DEBATTARTIKEL

Thomas Morell, Sveriges Åkeriföretag:

Kriminalitet slår hårt mot åkerinäringen

Varje vecka, ibland varje dag, drabbas företagare inom åkerinäringen av kriminalitet. Sveriges Åkeriföretag välkomnar att myndigheterna och media uppmärksammar detta och att det förhoppningsvis leder till en rejäl upprensning. Många i branschen har drabbats hårt av de brott som alltför ofta inte blir uppklarade. Vi har i flera år påtalat för polis, tull och andra myndigheter samt berörda ministrar att detta är ett allvarligt hot och ett underskattat problem hos landets makthavare.

Sveriges Åkeriföretag har förslag på hur ganska enkla förändringar kan rätta till mycket av det som är ruttet. Vi har merparten av branschen bakom oss, 8000 medlemsföretag, vill se en upprensning och här är våra förslag.

Kontrollen av att transporterna utförs enligt gällande lagar och regler är idag under all kritik. Det leder till social dumping, marknadsstörningar och illojal konkurrens. Trafiktillstånd saknas, chaufförerna lever under omänskliga villkor med usla löner. En chaufför kan ha så låg lön som 6 000 kronor. Inte sällan tvingas de dessutom skjuta till drivmedelspengar ur egen ficka. Det måste stoppas! Den som köper transporttjänster har ett ansvar som beställare att köpa lagenliga tjänster. Beställarna måste ta ett större ansvar för sina varutransporter.

Drivmedelsstölderna har ökat lavinartat i Sydsverige och att allt fler uppställningsplatser för lastbilar fungerar som illegala Systembolag och langningscentraler åt minderåriga. Våra åkare ringer polisen men alltför få brott leder till åtal och konsekvenser. Höj straffvärdet betydligt för brott som drabbar åkerinäringen och använd hela straffskalan som redan finns.

Inom EU kan åkeriföretagen utföra tillfälliga inrikes transporter i andra länder än hemlandet, så kallat cabotage. Detta är i sig positivt eftersom färre transporter går tomma, då minskar antalet transporter och därmed miljöpåverkan. Detta missbrukas på ett synnerligen utstuderat sätt och undergräver den seriösa och laglydiga majoriteten av alla åkare. Varje vecka går ett tidigare livskraftigt företag under, delvis på grund av illegala transporter.  Cabotage måste endast tillåtas som tillfällig verksamhet, vilket är fallet idag rent regelmässigt. Cabotage är och ska vara ett undantag från den normala verksamheten och inget annat. Myndigheterna måste gå samman och garantera en fungerande kontroll så att vi får samma förutsättningar för alla.

Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling och det är fruktansvärt att se näringen krackelera pga. av oseriösa aktörer som fuskar med regelverket. Därför har vi också gjort gemensam sak med branschföreträdare i andra länder i en gemensam skrivelse till EU-kommissionen samt uppmärksammat infrastrukturministern. Den kallas Nödbromsen.

Sveriges Åkeriföretag föreslår en ny, specialiserad myndighet med bl. a rätt att utföra fordonskontroller, motsvarande tyska BAG, bildas. BAG rymmer såväl regelverk och lagstiftning, som yrkestrafikens generella villkor i Tyskland. Idag är det mellan 5-10 myndigheter som har ansvaret och det fungerar inte. Till det kommer 21 polismyndigheter med varierade arbetssätt och metoder.

Sveriges Åkeriföretag välkomnar verkligen den granskning som leder till förändring och förbättring för alla duktiga och seriösa åkare som lägger ner en otrolig tid och kraft i sitt företag. Konkurrens är bra och sunt. Men då ska den också vara på lika villkor.
Sveriges Åkeriföretag vill verka på en sund och attraktiv marknad – ge oss förutsättningarna för detta. Vi kör trots allt för din skull.

Thomas Morell
Regionchef Skaraborg

Om artikeln

Publicerad: 2012-05-25 10:36
Kategori: Debatt
Taggar: Cabotage Debatt Kriminalitet Thomas Morell