våld

Listar alla artiklar taggade med: våld

Inlåsta inbrottstjuvar begår inte inbrott

För en tid sedan jagade polisen i Stockholmstrakten några misstänkta inbrottstjuvar. En av dem ? uppenbarligen vältränad - sökte undkomma rättvisan genom att klättra högt upp i ett träd. Förhoppningen var väl sannolikt att polisen ? likt dåtidens bylingar ? med batonger i händerna skulle springa förbi i sin jakt efter honom, varefter han i lugn och ro skulle kunna klättra ner när det akuta skedet var över.

Upprorsmakare och våldsverkare ska lära sig veta hut

För riktigt små barn anses det ibland ? till nöds ? kunna accepteras en viss våldsanvändning från deras sida för att de ska få igenom vad de vill. Det går att förstå att en ettåring saknar tillräckligt med ord för att hävda sig. Men sedan får det vara nog! Vi vill som föräldrar och vuxna nämligen lära barn att det aldrig lönar sig att använda våld eller hot om våld för att få en vilja igenom.

Daf

Lärare ska tåla våld – vem mer?

Juridiska avgöranden gäller naturligen ofta gränsdragningar. Vad ska falla in under en viss bestämmelse och vad ska falla utanför? Torra lag- och övriga författningsregler ger inte uttömmande svar på allt. Ta brott mot knivlagen till exexempel. Vi får inte bära kniv på allmän plats. Lagen ger emellertid alla som har befogad anledning att ha kniv på allmän plats rätten att ha det utan att straffas. Exempelvis hantverkare.

Daf

Ibland måste orden vägas på guldvåg

De flesta vet att det finns en knivlag som innebär att det inte är tillåtet att bära kniv på allmän plats. Många tycker att lagen är bra. Vi vill slippa att riskera möta knivbeväpnade människor precis som vi vill undvika revolvermän. Det ligger i sakens natur att en liten dispyt till exempel i trafiken lätt kan trappas upp om vapen finns lättillgängliga i stridens hetta. Kniven är ett väldigt farligt närstridsvapen och föranleder lätt dödligt våld om den kommer till användning. Att munhuggas vid en palaver efter en trafikincident eller olycka kan vara illa nog och bör definitivt inte förvärras av att kniv kommer med i bilden.