Lärare ska tåla våld – vem mer?

Juridiska avgöranden gäller naturligen ofta gränsdragningar. Vad ska falla in under en viss bestämmelse och vad ska falla utanför? Torra lag- och övriga författningsregler ger inte uttömmande svar på allt. Ta brott mot knivlagen till exexempel. Vi får inte bära kniv på allmän plats. Lagen ger emellertid alla som har befogad anledning att ha kniv på allmän plats rätten att ha det utan att straffas. Exempelvis hantverkare.

Ingen polis eller åklagare skulle rättsligt ge sig på en hantverkare på stan med en morakniv i bältet. I alla fall inte så länge han är yrkesverksam. Men om hantverkaren ger sig iväg för att handla eller hämta barn med yrkeskläder och verktyg på sig?  Ja, då har det visat sig att det kan leda till åtal. Men en klok Solna tingsrätt slog för en tid sedan fast att ett sådant innehav inte skulle föranleda straffansvar.

Behövs kniven?

Samtidigt måste hantverkaren använda sitt omdöme och inte kunna med straffbefriande verkan åberopa sitt yrke som skäl för knivinnehavet varhelst hantverkaren drar fram.
Hur är det med åkerichauffören då i sin lastbil? Har han eller hon behov av kniv? Ständigt i sitt arbete? Ja, sannolikt är det så. Inte bara av kniv utan också av andra verktyg. En omdömesgill åklagare torde inte ge sig på att väcka åtal i ett sådant ordinärt fall. Men även här finns det naturligtvis gränser för vad som är rimligt. Omdömet både hos den som till äventyrs blir föremål för en eventuell misstanke å ena sidan och hos polis och åklagare å den andra.

OK med våld i domstolar?

Gällivare tingsrätt dömde en elev för misshandel och olaga hot mot en lärare men utdömde inget skadestånd för kränkning med tillämpning av Högsta domstolens orimliga praxisbildande tidigare avgörande gällande poliser. De får nämligen enligt HD anses finna sig i att visst våld riktas mot dem utan att det ska anses skadeståndsgrundande. Samma linje tyckte Gällivare tingsrätt kunde tillämpas också på lärare! Vilken felbedömning av domstolen! Ska samma ordning enligt domstolen tillämpas på vårdpersonal vid våra vårdcentraler och akutmottagningar? Och hur är det med fotbolls- och hockeydomarna? Får de också anses räkna med att visst fysiskt våld riktas mot dem? Förresten: domarna i våra domstolar själva då? Vad ska gälla för dem? De är väl ofta inte särskilt omtyckta av ”kunderna”.

Inte utan knorr

Så mycket är säkert: det går inte en dag utan att något kontroversiellt inträffar på den rättsliga sidan. Är det inte ett rejält Peter Mangs-mål i Malmö är det mål om organiserad bluffaktureverksamhet i Helsingborg.  Eller något annat som väcker vårt intresse.
Så kommer det säkert att fortsätta. Vi finner oss inte så lätt i överhetens beslut numera. Åtminstone inte utan att knorra.

Om artikeln

Publicerad: 2012-07-13 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: Juridik kniv lärare våld