Ibland måste orden vägas på guldvåg

De flesta vet att det finns en knivlag som innebär att det inte är tillåtet att bära kniv på allmän plats. Många tycker att lagen är bra. Vi vill slippa att riskera möta knivbeväpnade människor precis som vi vill undvika revolvermän. Det ligger i sakens natur att en liten dispyt till exempel i trafiken lätt kan trappas upp om vapen finns lättillgängliga i stridens hetta. Kniven är ett väldigt farligt närstridsvapen och föranleder lätt dödligt våld om den kommer till användning. Att munhuggas vid en palaver efter en trafikincident eller olycka kan vara illa nog och bör definitivt inte förvärras av att kniv kommer med i bilden.

Knivlagen omfattar – förutom kniv – en rad andra farliga föremål som kan tjäna samma syfte som kniven vid ett slagsmål. Ett basebollträ eller en batong är exempel som hör hit.
Yrkesförare är inte så sällan intresserade att få veta om de kan medföra kniv i bilen. Frågan är befogad eftersom lagen uttryckligen förbjuder kniv också i fordon på allmän plats. Ett fordon på allmän väg befinner sig onekligen på allmän plats.
Men det är inte bara platsen som är avgörande. Det finns uttryckliga undantag i lagen. Lite förenklat gäller inte lagen om till exempel en yrkesförare har behov av kniv i bilen. Och ett behov får det väl anses vara lätt att motivera. Till och med ett basebollträ skulle rimligen kunna motiveras med att det avses användas när djur blir påkörda och så illa skadade att de omgående måste avlivas på plats, dit det skulle ta polis eller jägare för lång tid att komma.

Rätt retorik

Enligt min mening är det därför realistiskt att utgå från straffrihet beträffande ett ifrågasatt knivinnehav om det är en yrkesförare som berörs och där denne klargör vilka behoven är. Inget åtal alltså. Skulle åtal mot all förmodan likväl väckas, blir följden sannolikt en frikännande dom. För personbilföraren kan saken förhålla sig annorlunda men även här finns det rika möjligheter att hävda att behov av kniven föreligger för en rad olika göromål, alltifrån pågående arbete med en sommarbostad till fiske och jakt.
Men det gäller att hålla tungan rätt i mun och inte komma med ett inte godtagbart skäl till knivinnehavet. Jag avråder bestämt från att påstå att kniven finns där för att användas som försvarsvapen vid brottsliga angrepp.

Knivar i mitt handbagage

Flyttar vi i tankarna för en stund till att kniv skulle bäras under promenad i en stad blir det svårare att komma undan om man inte har ett direkt pågående arbete där kniv behövs och kanske till och med är yrkesklädd för uppgiften.
Fiskare och jägare på väg till eller ifrån fritidsaktiviteten lär alltid klara sig om de inte skulle vara dumma nog att söka slinka in på en fotbollsmatch på vägen hem.
Det går också att transportera hem en inköpt kökskniv utan att riskera lagföring för transportinnehavet på allmän plats. En gång fick jag två köksknivar i present efter ett föredrag. Jag visste inte att det var knivar eftersom de låg inslagna i ett vackert paket. I säkerhetskontrollen på flygplatsen upptäcktes mitt innehav emellertid och knivarna fick inte medhas i kabinen. Av lättförståeliga skäl.

Om artikeln

Publicerad: 2012-03-23 05:30
Kategori: Krönika
Taggar: kniv Lagstiftning våld