trygghet

Listar alla artiklar taggade med: trygghet

KRÖNIKA AV SVEN-ERIK ALHEM

”Domstolarna ska vara trygga miljöer för brottsoffer och vittnen”

Under några dagar i följd i Södertälje har vi inom Brottsofferjouren Sverige (BOJ) tillsammans med våra lokala jourer haft ett starkt fokus på brottsofferfrågor, bland annat i formen av en riksstämma i anslutning till vilken vi också fått lyssna till många intressanta föreläsare och debattdeltagare. Siktet har varit inställt på att vi i bästa samverkan ska kunna ge ett förstärkt medmänskligt stöd till alla anhöriga, brottsoffer och vittnen som behöver ett sådant. Vi vet att stödet betyder mycket i den utsatta situation som många personer som på olika sätt drabbas av brott hamnar i.

I Australien satsar man på trygghet

I New South Wales i Australien bygger man just nu 55 nya "truck rest areas", alltså rastplatser som är specialbyggda för lastbilstrafiken. I projektet har man satt fokus på trygghet och bekvämlighet för yrkesföraren. Kanske inte i första hand för att man gillar chaufförer och tycker att de förtjänar en drägligare tillvaro, utan för att man har förstått hur viktigt det är för landets ekonomi och den globala miljön att tunga fordon utnyttjas optimalt.