Det satsas stort nu på biogas även för tunga transporter.

Transport & Environment: Biogas bör ej få miljöförmåner

Gröna Bilister håller inte alls med

Den 16 juni 2020 publicerade miljöorganisationen Transport & Environment (T&E) rapporten "Compressed natural gas vehicles are not a clean solution for transport". Tesen som förs fram är att gasfordon ger upphov till höga partikelutsläpp, även om de drivs på förnybar biogas. Därför bör de inte ges några miljöförmåner. I förlängningen bör alla förbränningsmotorer fasas ut. Igår godkände EU svensk skattebefrielse på biogas.

Rapporten kom kort innan EU-kommissionen godkände svensk skattebefrielse för biogas och biogasol.

Gröna Bilister välkomnar kritiska granskningar av förnybara drivmedel och bidrar själva med sådana. Tyvärr finns det inte några enkla lösningar som är enbart svarta eller vita, alla förnybara drivmedel har sina hållbarhetsutmaningar som vi måste vara uppmärksamma på och hitta lösningar för.

Gällande biogasfordon och luftkvalitet så menar T&E att det är fakta att gasfordon släpper ut partiklar och kväveoxider i samma nivå, eller högre, som bensin och dieselfordon. Gröna Bilister är inte av denna åsikt. Det finns ett flertal forskningsrapporter som visar på fördelar i ett luftkvalitetsperspektiv med biogas. Det grundläggande skälet är att metan är det enklaste kolvätet och därmed bildar få restprodukter vid förbränning. Partikelutsläppen blir till exempel mycket lägre än för bensin- och dieselfordon räknat i utsläppt partikelmassa.

Den aktuella rapporten från T&E, fokuserar dock främst på antalet partiklar som släpps ut (PN). Även om massan av alla utsläppta partiklar är låg, skulle gasfordon kunna släppa ut många mycket små partiklar. Dessa kan orsaka hälsoproblem, säger Gröna Bilister och hänvisar till flera studier i ämnet.

Gröna Bilister ska studera rapporten och källorna som T&E refererar till noga, men redan vid en första anblick noterar de flera anmärkningsvärda saker. Rapporten gör stort nummer av att en enskild skåpbil med gasdrift (Fiat Ducato) vid enskilda tillfällen överskred utsläppsgränsen (PN) för de skåpbilar som drivs av bensin eller diesel. I genomsnitt klarade den dock gränsvärdet.

Just denna Fiat Ducato var dessutom alldeles ny, och i studien noteras att den färska motoroljan skulle kunna förklara de relativt höga utsläppen. T&E gör också stor affär av att tunga gasdrivna lastbilar kan släppa ut fler partiklar (PN) än vad gränsvärdena för personbilar tillåter, vilket knappast kan anses vara en likvärdig jämförelse, anser Gröna Bilister.

De lyfter att man inte heller får glömma att 85-90 procent av partikelutsläppen (PM) från trafiken inte kommer från förbränningsmotorer, utan från andra källor som däck och bromsar. Detta problem löses inte ens genom att satsa allt på elbilar.

Det är bra att avgasutsläppen från gasfordon ventileras, tycker Gröna Bilister. Avsikten med att ta upp sådana problem bör dock vara att lösa dem, inte att döma ut biogasen. Om fortsatt forskning visar att utsläppen av mycket små partiklar från förbränning i gasfordon kan orsaka hälsoproblem, löses de bäst genom reglering av utsläppsnivåerna och krav på partikelfilter.

Gröna Bilisters bedömning är att alla hållbara förnybara drivmedel behövs och att det därmed fortsatt är en god idé att satsa på biogasfordon tillsammans med ökade satsningar på en hållbar utveckling av el, vätgas, etanol och HVO.

Vill du läsa hela texten med Gröna Bilisters kritik mot rapporten samt bifogade länkar, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-30 16:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas Gröna Bilister Partikelustläpp Transport & Environment