Statistik

Listar alla artiklar taggade med: Statistik

Dieselstölderna minskade under 2014 – enligt statistiken

Stölderna av diesel minskade något förra året. Enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes under 2014 totalt 9 354 dieselstölder, en minskning med 244, eller 2,5 procent, jämfört med 2013. Skillnaden mellan olika delar av landet är dock mycket stor.

Aspök

Bilprovningen:

Skicket på de tunga släpvagnarna är skrämmande

Skicket på de tunga släpvagnarna är skrämmande. Det menar Bilprovningen, som i ett pressmeddelande förklarar att av de drygt 23 000 tunga släp som Bilprovningen besiktade under 2013, underkändes hela 61 procent. 5 procent, motsvarande cirka 1 150 tunga släp, bedömdes utgöra en sådan trafiksäkerhetsrisk att de belades med körförbud och fick bogseras från stationerna!

Daf

Arbetsrelaterade dödsolyckor minskar

Förra året dödades totalt 33 personer i arbetsplatsolyckor i Sverige enligt preliminära uppgifter från Arbetsmiljöverket. Sju av de omkomna var lastbilschaufförer. Till dem ska läggas två utländska chaufförer som inte räknas in i statistiken.

Aspök

MAN ”bäst i test” enligt tyska TÜV

Statistik från Tysklands motsvarighet till Bilprovningen, TÜV, visar att MAN-lastbilar klarar den årliga besiktningen bäst. Detta placerar MAN i topp oavsett ålderskategori enligt den tyska rapporten.

Yara

17 personer omkom i februaritrafiken på väg

Under februari i år omkom 17 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 mars. Det är nio färre än under februari förra året.

VBG onspot

Danskar tutar så in i Norden

Mycket statistik finns det. Och i avdelningen "onödigt vetande" kan vi nu lägga ytterligare en undersökning, som den här gången har utförts på uppdrag av Holiday autos, förmedlare av hyrbilar. Den visar att det tutas frisk i Skandinavien och att det är danskarna som är mest benägna att tuta för att visa andra sin uppskattning. Föga förvånande blir också danskar mest tutade på när de rör sig ute.

Transportstyrelsen tar över rapporterandet av döda i trafiken

Från och med den 15 januari tar Transportstyrelsen över den löpande preliminära statistiken över antalet dödade i vägtrafikolyckor från Trafikverket.

Hultsteins

Skador och olycksrubriker ger dyster läsning

I höst har lastbilschaufförer beskrivits i medierapporteringen. Jag vill försöka teckna bilden av olyckschauffören i media. Men det är ganska svårt. I min förra krönika tänkte jag på chaufförer av tankbilar som varit inblandade i bränder. Jag har fortsatt att tänka på tanken om bilden av lastbilschauffören i nyhetsmedierna. Hur ser den ut?

Nokian