SMHI

Listar alla artiklar taggade med: SMHI

Sveriges Åkeriföretag manar till försiktighet i stormen

I samband med att stormen Sven kommer in med full kraft över Sverige, fattar Trafikverket beslut om vilka tågsträckor och vägar som ska ställas in, respektive, stängas. Det får även konsekvenser för åkerinäringens kunder i förlängningen.