Strax före lunchtid såg SMHI:s satellitkarta ut så här.Fotograf: SMHI

Sveriges Åkeriföretag manar till försiktighet i stormen

I samband med att stormen Sven kommer in med full kraft över Sverige, fattar Trafikverket beslut om vilka tågsträckor och vägar som ska ställas in, respektive, stängas. Det får även konsekvenser för åkerinäringens kunder i förlängningen.

Sveriges Åkeriföretag skriver i ett pressmeddelande att många leveranser helt kan utebli, alternativt vara kraftigt begränsade på vissa håll i landet, när stormen drar fram. Man menar vidare att det är viktigt att ha respekt för trafiksäkerheten och hellre avvakta eller köra långsamt än att utmana vädrets makter.

– Med vår erfarenhet av tidigare stormar och andra stora händelser har vi använt projektet En vecka utan lastbilar. Vi har skissat på scenarios gällande transportstopp och stormen Svens framfart innebär stora konsekvenser, säger Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig hos Sveriges Åkeriföretag.

– Vi uppmanar både medlemmar och övriga trafikanter att ta hänsyn till stormens konsekvenser på väg, och också för våra medlemmars kunder att ha överseende med förseningar eller eventuellt inställda leveranser, säger Svanström vidare.

SMHI har gått ut med många varningar under dagen. Läs mer om dem här!

Mer om trafikläget hittar du på Trafikverkets hemsida.

Om artikeln

Publicerad: 2013-12-05 14:05
Kategori: Nyheter
Taggar: SMHI Storm Sveriges Åkeriföretag Vädervarning