MÅNADENS LEDARE

Fina jobb med bra förutsättningar lockar folk

I många år har vägtransportbranschen försökt förmedla till omvärlden att det råder chaufförsbrist. För att kunna tillgodose företagens och medborgarnas transportbehov, krävs lastbilschaufförer – många sådana.
Dagspress, radio- och tv-nyheterna har lyssnat sömnigt på branschens varningsrop. För lastbilar är ju bara i vägen…

Men när Transportföretagen senast meddelade att bussbranschen också är högst drabbad av chaufförsbristen upplevde åtminstone jag det som att det blev annat ljud i skällan. Plötsligt skickade varenda nyhetsredaktion ut journalistteam på stan, i jakt på en chaufför som skulle berätta sin teori om varför läget är som det är.

Busschaufförerna som jag hörde på radion hade en ganska samstämmig uppfattning. Det handlade om löner, arbetstider och – inte minst – om tidtabellerna som enligt förarna är alldeles för snävt tilltagna.

Som sagt – även lastbilsbranschen saknar chaufförer. Att köra yrkesmässigt tilltalar uppenbarligen inte så många nu för tiden. Men varför är det så?

Det går nog inte att peka ut en enskild anledning. Men liksom i ”bussfallet”, är stressen en starkt bidragande faktor även för många lastbilschaufför. Att inte hålla sina lastnings- och lossningstider kan bli dyrt för transportören. Och ve den stackars chaufför som skulle råka bli försenad.

På ena sidan står alltså speditören med piskan i handen – och på den andra står polisen och Transportstyrelsen. Färdskrivaren talar sitt tydliga språk – för korta vilotider, för långa körtider eller en mix av båda kan också bli dyrt. Inte minst för den enskilde chauffören.

Ingen tycks till exempel ha tänkt tanken på vad en så pass enkel sak som färre rastplatser kan innebära för såväl chaufförerna som för trafiksäkerheten i allmänhet.

Landets kommuner gör samtidigt allt för att göra livet så surt som möjligt för våra hårt arbetande chaufförer. Kommunerna köper sannolikt in p-förbudsskyltar för väldigt mycket pengar. Det är många gånger ett detektivarbete att hitta en gata eller en hårdgjord yta att ställa ekipaget på för att ta sin (i synnerhet) dygnsvila.

Och om du trotsar parkeringsförbudet så kostar det pengar. Parkeringsvakterna ser inte mellan fingrarna. Ibland kan de vara ”snälla” och sätta en gul lapp endast på bilen – men inte sällan blir både lastbilen och släpvagnen lappade.

Att arbeta under dessa förhållanden är inget som lockar folk till yrket. Är det verkligen så svårt att förstå?

Som sagt, det finns många fler anledningar till att chaufförsyrket inte är attraktivt. Det som jag nämnt ovan är bara ett par exempel.

Det måste vara samhällets ansvar att tillhandahålla parkeringsmöjligheter för våra godstransporter. Att skjuta över det ansvaret på privata aktörer är snudd på oförskämt.
Och om privata företag bygger parkeringar så kostar det naturligtvis en slant att stanna på en sådan. Men vem vill betala? Transporterna ska ju helst inte kosta någonting.

Utredningar och konsekvensanalyser omgärdar oftast de beslut som ska tas i myndigheter och av politiker. Men när det handlar om just parkeringsplatser så har det troligtvis inte lagts en enda minut på att göra en konsekvensanalys. Något som blir allt tydligare för varje dag som går…

Chaufförsyrket kan vara hur fint som helst. När förutsättningarna är de rätta. Och fina jobb med bra förutsättningar lockar folk. Svårare än så är det faktiskt inte…

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-16 11:00
Kategori: Ledare
Taggar: Chaufförsbristen Parkeringsproblematiken Politik Schysta villkor