Q3

Listar alla artiklar taggade med: Q3

Q3 tar fajten mot illegal konkurrens

Som ny verksamhetschef för Q3 ? Forum för hållbara transporter, har jag reflekterat över hur transport- och logistikfrågor hanterats av de olika partierna i valrörelsen. Generellt tycker jag att våra frågor har debatterats mer frekvent i årets valrörelse jämfört med tidigare. De har lyfts upp i traditionella kanaler men framförallt på sociala medier. Där har politiker, beslutsfattare, beslutspåverkare och transportörer mötts i heta diskussioner.

Daf

Transportköpare prisas för tionde gången

Idag delar organisationen Q3 ? Forum för hållbara transporter för tionde gången ut sitt kvalitetsbevis. Mottagare är fyra transportköpare som ställer höga krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid tunga vägtransporter: NCC Construction, Electrolux Laundry Systems, Xylem Water Solutions och Inwido.
Prisutdelningen sker vid ett seminarium på Grand Central Hotel i Stockholm på torsdagen.

Hultsteins