GÄSTKRÖNIKA

Q3 tar fajten mot illegal konkurrens

Som ny verksamhetschef för Q3 ? Forum för hållbara transporter, har jag reflekterat över hur transport- och logistikfrågor hanterats av de olika partierna i valrörelsen. Generellt tycker jag att våra frågor har debatterats mer frekvent i årets valrörelse jämfört med tidigare. De har lyfts upp i traditionella kanaler men framförallt på sociala medier. Där har politiker, beslutsfattare, beslutspåverkare och transportörer mötts i heta diskussioner.

Två frågor som stuckit ut är kilometerskatten (eller vägslitageavgiften, kärt barn har många namn) och frågan om cabotage och illegal konkurrens. Vissa har i debatten även blandat ihop dessa två frågor, där man ser kilometerskatten som ett sätt att minska eller till och med stoppa illegal konkurrens och cabotage.

Q3 – Forum för hållbara transporter har ingen åsikt om en eventuell kilometerskatt, däremot har vi en tydlig åsikt om att illegal konkurrens ska stoppas med alla medel! Det föreligger stora svårigheter att med lagstiftning stoppa illegal konkurrens då den nationella lagstiftningen måste synkronisera med lagstiftningen i EU. Att helt stänga möjligheterna för cabotage, som nu prövas av vissa medlemsländer i EU, är troligtvis inte förenligt med gällande EU-lagstiftning.

Sättet att stoppa illegal konkurrens är egentligen mycket enkel. Vi måste få alla inköpare av transporter att tänka hållbarhet i enlighet med Q3-standarden. Den som upphandlar transport ska tänka Q3, den som vinner upphandlingen och i sin tur upphandlar underleverantörer ska tänka Q3, transportföretaget ska tänka Q3 och den som håller i ratten ska tänka Q3!

Att tänka Q3 är att tänka arbetsmiljö. Det är inte god arbetsmiljö att sova i en lastbilshytt i en vecka utanför IKEA i Kungens Kurva i väntan på att få ett hemlass.

Att tänka Q3 är att tänka miljö. Det är ett faktum att det går att minimera skadliga utsläpp genom bättre körteknik, nya bränslen och föryngring av bilparken.

Att tänka Q3 är att tänka trafiksäkerhet. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att en äldre bilpark med största sannolikhet har sämre trafiksäkerhetsegenskaper än en nyare. Bilarna som förevisas på Elmia, är inte desamma som står parkerade i Kungens Kurva.

Att tänka Q3, är att tänka kvalitet. Transportkvalitet: att varorna kommer fram till rätt ställe vid rätt tidpunkt. Informationskvalitet: att kunden vet var varorna är i transportledet och får proaktiv information ifall något går snett. Utförandekvalitet: att den person som håller i ratten vet kundens krav, vart transporten är på väg och kan kommunicera med både avsändare, mottagare och eventuell speditör.

En sak kan jag lova! Q3 – Forum för hållbara transporter kommer att jobba för att transportköpare oavsett nivå alltid ska använda Q3-systemet vid val av transportör. Om vi lyckas med detta, så har den illegala konkurrensen inte en chans!

Petri Ekorre
Verksamhetschef i Q3
– Forum för hållbara transporter

Om artikeln

Publicerad: 2014-10-24 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika Illegal konkurrens Q3