Miljölastbilspremie

Listar alla artiklar taggade med: Miljölastbilspremie

Mycket på ”G” inom den nationella godstransportstrategin

Det händer mycket kring godstrafiken under 2019 och i början av 2020 kommer flera regeringsuppdrag att redovisas. Det kan vara svårt att ha koll på allt, men här tar vi upp en del av vad som pågår.

Mängden utländska lastbilar gör miljöpremie otillräcklig

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon, föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs 2020. Premien föreslås utgå till de som köper fabriksnya lastbilar med en totalvikt över 16 ton, förutsatt att fordonen drivs med el, gas eller etanol.
VBG onspot