Madrid stängs för tung trafik på grund av luftföroreningar

På grund av kraftig luftförorening i Madrid, kommer under onsdagen endast miljömärkta fordon att få köra i Madrid. Inledningsvis påverkar detta endast zonen som ligger inom ringleden M-30. Om luften fortfarande försämras, kommer körning med icke miljömärkta fordon att förbjudas i ytterligare områden, vilket bland annat omfattar alla icke spanskregistrerade lastbilar.

Eftersom det ännu inte är möjligt för fordon utanför Spanien att erhålla det spanska miljömärket ”Distintivo Ambiental”, får utländska fordon inte komma in i miljözonen M-30 under luftföroreningsstoppet.

Gränserna för miljözonerna, finner man på webbplatsen för Distintivo Ambiental samt i gratisappen Green-Zones.

Den mindre miljözonen ”Madrid Central ZEZ”, har funnits sedan november 2018 och där får fordon utan miljömärket inte köra in vid något tillfälle.

Den zonen finns inom M-30-zonen. Av det skälet gäller även tillfälliga körförbud på grund av hög luftförorening.

Om luften inte förbättras under de följande dagarna kan ytterligare begränsningar införas. Följ uppdateringarna via hemsidan.

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-12 07:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastbilsförbud Luftföroreningar Madrid Miljö