Länsplan

Listar alla artiklar taggade med: Länsplan

Transportinfrastrukturen i Region Dalarna tilldelas 1,3 miljarder

Regeringen har satt en ekonomisk ram för utveckling av Sveriges transportsystem år 2022-2033, som uppgår till 799 miljarder kronor. Trafikverket fick den 23 juni i uppdrag att ta fram förslag för den nationella planen, samtidigt som regionerna fick i uppdrag att ta fram regionala länsplaner för samma period. Region Dalarna tilldelades 1,3 miljarder kronor i preliminär ram, en ökning på 14 procent från innevarande period år 2018-2029.