Insatsvecka

Listar alla artiklar taggade med: Insatsvecka

DEBATTARTIKEL

”Årets statistikproduktion från polisen rullar igång”

Under årets första sportlovsvecka skall polisen sätta in resurser för att kontrollera den yrkesmässiga trafiken! Jag ställer mig frågan, var kommer de resurserna ifrån? Vill polisledningen insinuera att de tjänstemän som har att kontrollera den yrkesmässiga trafiken årets övriga dagar, sover sig igenom arbetspassen? I polisens pressinformation lyfts fram att de ska kontrollera både lastsäkring, vikter, cabotage samt kör- och vilotider. Som av en händelse skall de också kontrollera nykterhet och hastighet.
Ekipage som stoppats i Trelleborg, av Helsingborgspolisen, som den gångna veckan provade en ny metod för att komma åt cabotagefuskare. Foto: Göran Rosengren

Helsingborgspolisen avslöjade 15 otillåtna cabotage under insatsveckan

Trafikpolisen: ”Kunde ha blivit fler”

Polisens nationella insatsvecka är över. I flera EU-länder hade man den här gången spetsat in sig på att kontrollera yrkestrafiken, med särskild inriktning mot till exempel, kör- och vilotids-, farligt gods- och cabotagekontroller. Proffs har både besökt trafikpolisen ute på fältet samt gjort en liten rundringning för att få en uppfattning om vad ”fokusveckan” inneburit i praktiken. Och på de allra flesta håll har verksamheten bedrivits precis som vanligt.