Infrastrukturplanering

Listar alla artiklar taggade med: Infrastrukturplanering

Infrastrukturplaneringen behöver utgå från ett minskat trafikarbete

Klimaträttsutredningen presenterade idag sitt slutbetänkande för klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S). Utredningen betonar vikten av åtgärder för ett transporteffektivt samhälle och föreslår att dagens infrastrukturplanering ska läggas om. I stället för att planera för en ökad vägtrafik, föreslår utredningen att såväl nationell som regional planering av transportinfrastruktur ska utgå från ett minskat trafikarbete med personbil och lastbil.

Trafikverkets transportinfrastrukturplanering utan krismedvetenhet

Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen är välunderbyggt men utan krismedvetenhet. Så säger 2030-sekreteriatet om infrastrukturplaneringen för perioden 2022-2030 som pedagogiskt radar upp satsningar och använder etablerade prognoser som stöd. 2030-sekretariatet efterfrågar nytänkande och en mer dynamisk omvärldsanalys. Corona har lärt oss hur samhällen tvingas ställa om i kris. Klimatutmaningen kräver samma verktyg.