ETT

Listar alla artiklar taggade med: ETT

Miljöpartiet tror inte på ETT-projektet

Längre lastbilar kan ge ökade utsläpp och fler olyckor

Skogsindustrin presenterar idag slutrapporten om längre lastbilar. Miljöpartiet är kritiska, både utsläpp och olyckor på vägarna kan komma att öka när maxlängden föreslås öka.