Trafikfarlig miljöbov, menar Miljöpartiet.Fotograf: Göran Rosengren

Miljöpartiet tror inte på ETT-projektet

Längre lastbilar kan ge ökade utsläpp och fler olyckor

Skogsindustrin presenterar idag slutrapporten om längre lastbilar. Miljöpartiet är kritiska, både utsläpp och olyckor på vägarna kan komma att öka när maxlängden föreslås öka.

– Längre lastbilar innebär att godstransporter flyttas från tåget och ut på vägarna. Det kan i slutänden leda till både ökade utsläpp och fler olyckor, säger Annika Lillemets, Riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet för Miljöpartiet i en kommentar till förslagen från skogsindustrin och regeringen om längre och tyngre lastbilar.
– Klimatutmaningen kräver att mer godstransporter går på järnvägen. Påståendet att längre lastbilar skulle minska utsläppen bygger bara på jämförelser mellan olika lastbilstransporter. Jämför man med järnvägen har de inte en chans. Därför bör vi satsa på ökad godstrafik på järnväg, säger Lillemets.

Redan idag är lastbilar inblandade i varannan dödsolycka på de svenska vägarna. Miljöpartiet är oroliga över trafiksäkerheten när människor ska tvingas köra om30 meter långa ekipage.
-Vi är många som tycker det är obehagligt att ta sig förbi dagens24 meterlånga lastbilar. Att köra om30 meterlånga är ännu värre. Jag är orolig för trafiksäkerheten, säger Lillemets.

När Timmerbilsprojektet ETT, En Trave Till, passerade halvtid för lite drygt ett år sedan, menade man från projektgruppen att några negativa effekter på trafiksäkerheten inte fanns. Tvärtom, eftersom antalet tunga fordon på vägarna istället minskar – blir också omkörningarna färre.
Även vad gäller utsläppen, har ETT-projektet en helt annan bild än Miljöpartiet.

Timmerbilsprojektet ETT, är ett samarbete mellan Skogforsk, Trafikverket, Skogsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag, SCA, Volvo Lastvagnar, påbyggare, Vinnova, samt Riksförbundet Enskilda Vägar.

Om artikeln

Publicerad: 2012-03-09 13:47
Kategori: Nyheter
Taggar: ETT Miljöpartiet Trafiksäkerhet