Bosch

Listar alla artiklar taggade med: Bosch

Bosch Secure Truck Parking expanderar i Frankrike

Bosch säkerhetsparkering för lastbilar expanderar i Frankrike. Den nya anläggningen i Paris är ett resultat av samarbetet mellan Bosch och dotterbolaget BSH Hausgeräte. Båda företagen tillverkar även stöldbegärliga produkter och på den aktuella platsen är flödet av lastbilar stort vilket kräver parkeringsutrymme av flera anledningar.
Gelins KGK

Bosch: ”Spara 10 000 euro med elektrisk axel”

På IAA Commercial Vehicles 2018 i Hannover, kommer Bosch att presentera en el-axel som kan integreras i lastbilssläp. Bosch säger att den nya el-axeln kan minska dieselförbrukningen med tusentals liter per år.
Prenumeration 2020-09

Ny teknik för självkörande fordon ”Bosch nya teknik ska förutspå vägförhållanden”

Fler automatiserade fordon på våra vägar, blir en allt mer realistisk framtid. För att självkörande bilar ska kunna ta sig fram på egen hand, krävs att dessa ständigt håller sig uppdaterade om världen kring dem. Bosch lanserar nu ny teknik som ska möjliggöra att sådana fordon i god tid kan förbereda sig för förändrade väg- och väderförhållanden.
Prenumeration 2020-09

Rädda dieseln med artificiell intelligens

2020 träder nya och tuffare utsläppskrav för diesel i kraft. För att uppnå målen har Bosch utvecklat en ny teknik som de säger kan reducera utsläppen så pass mycket att dieselbilar kommer klara av utsläppskraven ? tio gånger om. I nästa steg siktar Bosch på att använda artificiell intelligens, AI, för att ytterligare minimera utsläppen

Gelins KGK