Inom kort kan förbudet mot att bärgningsarbete utan TMA-assistans komma att utökas. Varken fordonen eller personerna på fotot har något med artikeln att göra.Fotograf: Miche Ljungberg / Arkivbild Inom kort kan förbudet mot att bärgningsarbete utan TMA-assistans komma att utökas. Varken fordonen eller personerna på fotot har något med artikeln att göra.Fotograf: Miche Ljungberg / Arkivbild

TMA-skyddat bärgningsarbete utökas?

Arbetsmiljöverket är på väg att utöka sitt förbud mot bärgningsarbete som inte utförs med hjälp av ett skyddsfordon. Tidigare förbud gällde E4 inom Stockholms län. Nu är, i ett första steg, ett liknande förbud på gång för fler vägsträckor inom Stockholms och Uppsala län. I ett senare steg kan förbudet utökas till andra hårt trafikerade eller olycksdrabbade vägar runt om i landet.

Arbetsmiljöverkets första beslut innebar att det från 2 april 2012 var förbjudet att utföra någon form av servicearbete (som bärgning, bogsering, reparationer och byte av däck) på E4 och anslutande av- och påfarter inom Stockholms län om inte arbetet skyddades av ett så kallat TMA- eller TA-fordon.
Till förbudet var kopplat ett löpande vite på 100 000 kronor för varje gång arbete utförs utan att villkoret om påkörningsskydd är uppfyllt.

Förbudet överklagades av ett par av de större bärgningsföretagen. Förutom en rad praktiska invändningar mot förbudet så ansåg man även att vitesbeloppet var oskäligt högt.

Förvaltningsrätten i Stockholm gick dock helt på Arbetsmiljöverkets linje. Bärgningsarbetet är förenat med risker för arbetstagarna att drabbas av allvarliga olycksfall orsakade av påkörning av förbipasserande trafik. Kravet på skyddsfordon är inte orimligt, och de aktuella vitesbeloppen är inte oskäliga hävdade förvaltningsrätten, och avslog överklagandet.

Kammarrätten gav inte de klagande prövningstillstånd, och Högsta förvaltningsdomstolen kom för någon vecka sedan med samma besked.

Men långt innan de juridiska turerna kring detta första beslut var avklarade hade Arbetsmiljöverket förberett ett nytt. I augusti var arbetet så långt gånget att man gick ut med en skrivelse till berörda bärgningsföretag plus ett stort antal däckfirmor där man flaggade upp för ett utökat förbud mot servicearbete utan skydd av TMA- eller TA-fordon.

– Nu handlar det om E4 i Uppsala län, E18 och E20 inom Stockholms län, Nynäshamnsvägen och Värmdövägen med på- och avfarter, säger Mikael Roos, inspektör på Arbetsmiljöverkets Stockholmsdistrikt. Förhoppningsvis kommer ett sådant beslut redan i början av december.
– Och i januari 2013 sätter vi oss ner med folk från Arbetsmiljöverktes övriga distrikt för att se hur ett förbud kan och ska spridas över landet.

Enligt Roos är erfarenheterna av det förbud som gällt sedan i april mycket goda.
– Ja jag är mycket nöjd faktiskt.

De som klagade över förbudet hävdade bland annat det inte fanns tillräckligt med TMA- och TA-fordon, att det fanns frågetecken kring vem som skulle betala för dem och att bristande framkomlighet skulle medföra lång väntan på skyddsfordonen och att bärgningsarbetet därför skulle ta onödigt lång tid.
– Problem finns men de kan lösas, och blir lösta vartefter, säger Mikael Roos.

Beträffande tillgången på TMA- och TA-fordon konstaterar han att det finns minst 50 sådana i Stockholm, och de flesta står sysslolösa dagtid. Det har dessutom startats företag speciellt inriktade på att tillhandhålla TMA-fordon.
– Hindret där är att några bärgningsföretag ännu inte skrivit avtal om TMA-assistans.

När det gäller framkomligheten så medger Mikael Roos att det vid några tillfällen varit problem.
– Men totalt sett har det fungerat bra, och det blir bättre.

Reaktionerna från bärgarna, de som gör jobbet utefter vägarna, har också varit positiva.
– Jag har fått många samtal, kanske ett 20-tal, från bärgare som säger att de vill ha det här förbudet. Att några VD-ar i bärgarföretag överklagat förstår de inte. Varför då, undrar de.

Mikael Roos själv tycker dock att det är bra att beslutet överklagades.
– Tack vare att de drivit frågan ända till Högsta förvaltningsdomstolen och vårt beslut stått sig hela vägen, så har vi en stadig grund att stå på när vi nu går vidare.

 

Om artikeln

Publicerad: 2012-11-23 08:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Bärgningsarbete TMA-skydd