Arkivbild.

8 av 10 inom fordonsbranschen är nöjda med jobbet

Pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden och samtidigt har många haft tid att tänka i nya banor gällande sin egen arbetssituation. Fyra av tio inom fordonsindustrin uppger att de har funderat på att byta jobb enligt en färsk undersökning av Demoskop på uppdrag av Lernia. Men det betyder inte att man är missnöjd, 8 av 10 inom sektorn är nöjda med sitt nuvarande jobb. Tittar man på varför anställda inom fordonsbranschen är missnöjda är den största anledningen bristande ledarskap.

En färsk nationell undersökning, där över 5 000 svenskar i åldrarna 18-65 har tillfrågats om arbete och arbetsliv, visar att fler än åtta av tio (82 procent) inom fordonsbranschen är nöjda med sitt arbete.

Samtidigt är många öppna för nya möjligheter, fyra av tio (44 procent) har funderat på att byta jobb det senaste året och sex av tio (65 procent) kan tänka sig att byta bransch, vilket ligger över rikssnittet där fem av tio (58 procent) kan tänka sig det.

Det är utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia som står bakom undersökningen.
– Det är intressant att se att så många är nöjda med sitt jobb och samtidigt inte är helt främmande för att vilja byta jobb och bransch. Vi vet att en större rörlighet på arbetsmarknaden, både geografiskt och över branscher kommer behövas i framtiden. Yrkeshögskola och andra vuxenutbildningar kan göra steget till ett nytt jobb kort och regeringen har med sin satsning på att vuxna i arbetslivet ska kunna vidareutbilda sig också visat att frågan är prioriterad, säger Anders Hvarfner, divisionschef för utbildning på Lernia.

Trots att många inom fordonsindustrin funderar på att byta jobb och bransch svarar åtta av tio (82 procent) att de är nöjda med sitt nuvarande arbete.

De främsta anledningarna till att anställda inom fordonsindustrin är missnöjda med sitt jobb är bristande ledarskap (58 procent), arbetsuppgifter man inte trivs med (40 procent) och att man har högre kompetens än vad arbetet kräver (35 procent).

Ställer man istället frågan om vad som är viktigast med sitt arbete hamnar ett utvecklande jobb (30 procent), kollegor en trivs med (27 procent) och en bra lön (27 procent) i topp.
– Att många funderar på att byta jobb och bransch kan vara ett uttryck för många saker – att man fått mer tid att fundera på vad man vill göra under pandemin eller att vi går mot en situation där man kanske räknar med att byta yrkesmässig bana åtminstone en gång i livet. Men det visar också på vikten av att som arbetsgivare satsa för att behålla sin personal, säger Christian Hultén, divisionschef för bemanning på Lernia.

Samtidigt som många verkar redo att röra på sig mellan jobb och bransch visar undersökningen att geografisk rörlighet inte är lika aktuell. Inom fordonsindustrin kan 32 procent tänka sig att flytta för jobb, vilket ligger i linje med rikssnittet där tre av tio svenskar kan tänka sig det.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-25 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmarknaden Lernia Yrkesval