Hade bärgaren stått på andra sidan av personbilen hade han antagligen blivit krossad. Foto: Rescue Photo Hade bärgaren stått på andra sidan av personbilen hade han antagligen blivit krossad. Foto: Rescue Photo

För ”billigt” att köra på en bärgare?

Det börjar med en personbil som får slut på bensin och tillkallar bärgare. Samtidigt är en lastbil på väg till den plats där bärgaren anlänt och detta ekipage blir i nära anslutning till där bärgaren står, omkörd av en annan personbil som inte ser bärgaren eftersom lastbilen skymmer den delen av vägen Det slutar med en kollision och kroppsskador. Nu har dom fallit i ärendet.

Det hela utspelar sig den 10 januari 2022 på E6 strax efter avfarten till Dingle och Hunnebostrand riktning söderut. Det är mörkt, men siktförhållandena är goda och vägbanan är torr Dock är trafikintensiteten är relativt hög. Sträckan mellan broarna på den aktuella vägsträckningen är rak och i klart väder kan man se den södra bron när man passerar under den norra bron.

Där har en personbil fått bensinstopp och tillkallat bärgare, varningsblinkers är påslagna. Hans personbil står parkerad nära vägrenen. Bärgaren anländer till platsen, parkerar framför personbilen, slår på blixtljusen och skapar distans till trafiken på vägen när han förbereder bärgningen. Vad bärgaren inte vet, är att ett danskt bil- och släpekipage är på väg mot dem, liksom en personbil bakom detta.

I personbilen bakom lastbilen sitter två personer och de förbereder en omkörning. Lastbilen skymmer vad som eventuellt kan finnas utmed vägrenen. När personbilen kör om uppfattar de att det sker en kollision när delar far ut över vägen. Lastbilens sida skärs upp som om med en kniv hela vägen till slutet av ekipaget.

När kollisionen inträffar står bärgaren vid passagerardörren på personbilen han ska bärga och vid kollisionen får han en kraftig stöt av personbilen och slungas ut i diket där han blir liggandes i svåra plågor. Hade han stått på andra sidan av personbilen hade han förmodligen blivit krossad. De som kommer fram till platsen är personerna i den omkörande personbilen som även ringer 112.

Idag har bärgaren fortfarande kvar problem med att sträcka fotleden. Han bröt benet precis i knät och skadade knäleden förutom att bli blåslagen. Vidare får han en blodpropp i området för knäskadan. Han är idag heltidssjukskriven. Läkare bedömer att han kommer att få bestående men resten av livet. Och även om han mår bättre idag har han behövt uppsöka specialistpsykolog vid flera tillfällen.

Polisens utredning visar att ingen var påverkad av några substanser.

Föraren av det danska ekipaget är dansk medborgare med adress i Danmark. Det fanns inget att anmärka på körtiderna och han var väl bekant med vägsträckningen. Samtidigt säger han att ”han har inte sett att lampor lyst från bärgningsbilen. Efter olyckan noterade han inte att bärgarbilens ljus var påslaget”.

Idag minns han inte heller att han blev omkörd, men när han läser igenom förhörsprotokollen från förundersökningen ser han att han sagt att han sett en personbil.

Tingsrätten utdömer påföljder för den danska chauffören som består i grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Aktuella brott har ett sammanlagt straffvärde på några månaders fängelse. ”Brottet grov vårdslöshet i trafik är ett brott av sådan art att påföljden som huvudregel ska bestämmas till fängelse.”

Tingsrätten tar emellertid hänsyn till att den danska föraren tidigare är ostraffad i Sverige och att det framgår att ”han lever ett skötsamt liv”. Därmed bedöms det inte som troligt att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet.

Tingsrätten menar att han framstår som ”lämplig för att genomföra samhällstjänst och han har också förklarat sig villig att utföra sådan tjänst” vilket då skulle ersätta fängelsestraff med villkorlig dom. Vad som talar emot detta är att, även om föraren bor i Danmark, skulle samhällstjänst inte kunna genomföras på ett bra sätt.

Vidare har föraren anfört att han kommer att förlora sin anställning och få svårt att försörja sig som yrkesförare framledes. Detta instämmer tingsrätten i. Detta förhållande, tillsammans med åklagarens uppfattning i påföljdsfrågan, får tingsrätten att bestämma påföljden till villkorlig dom i förening med ett måttligt bötestraff. Storleken på dagsboten bestäms med utgångspunkt av förarens ekonomiska förhållanden.

Det slutar med att den danska föraren ska betala skadestånd till bärgaren på ett belopp om 26 050 kronor vilket avser sveda och värk. Därutöver ska han betala 400 kronor för vårdbesök och ränta kommer att utgå.

Den danska föraren ska även betala tillbaka 84 950 kronor till staten för omkostnader för förhandlingen. Dessutom får han 60 dagsböter om 450 kronor (27 000 kronor totalt). Till sist ska han betala en avgift till brottsofferfonden om 800 kronor.

Vi frågar den drabbade bärgaren hur hans tankar går idag.
– Domen har precis kommit varför jag vill avvakta med att kommentera den, säger han.

Är det för ”billigt” att köra på en bärgare? Eller är domen adekvat och speglar brottets allvar?

Ett gips läker ben, men smärtor kan fortsätta plåga den drabbade. Foto: Privat
Ett gips läker ben, men smärtor kan fortsätta plåga den drabbade. Foto: Privat