Dennis Wedin (M) i den tilltänkta Miljözonen. Foto: Moderaterna Dennis Wedin (M) i den tilltänkta Miljözonen. Foto: Moderaterna

Moderaterna ger inte upp i kampen mot miljözon 3 – ”Ogenomtänkt”

Moderaterna i Stockholms stad vill ha ett levande City och är därför emot införandet av en miljözon klass 3. Den rödgröna majoriteten fick först backa från att införa zonen i Gamla stan, därefter gav de besked om att den i stället ska införas i några slumpvis valda kvarter i Stockholm City. Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) har överklagat beslutet till både förvaltningsrätten och länsstyrelsen.

– Miljözonen klass 3 i City är ogenomtänkt, alldeles för skarp och inom en för snar framtid för att stockholmare och företagare i området ska ha en ärlig chans att ställa om. Resultatet kommer inte bli bättre luft men att mer biltrafik flyttar från Stockholm City till omgivande bostadsområden. Enligt Svensk Handel och Visita riskeras också mellan 1 000 och 2 000 jobb inom handel, hotell och restaurang i Stockholms City, säger Dennis Wedin (M).

Han menar att det är viktigt att Stockholms stad uppmuntrar en grön omställning och elektrifiering. Moderaterna har därför föreslagit att laddinfrastrukturen ska byggas ut i City och att lägre trängselskatt och parkeringsavgift ska gälla för utsläppsfria bilar.

När Moderaterna var med och införde miljözon klass 2 på Hornsgatan var det efter tydlig konsekvensanalys kring luftkvalitet, och en gedigen dialog med lokala boende och företagare. Då var Socialdemokraterna kraftigt emot beslutet. Nu styr Socialdemokraterna sedan valet 2022 och inför en hårdare zon med sämre och ogenomtänkt beslutsunderlag.

– Förvaltningsrätten har nu gett beskedet att de inte omedelbart kommer att stoppa beslutet om en miljözon klass 3 i City, utan vi får avvakta den slutgiltiga domen. Den väntas komma om några månader. Parallellt behandlar länsstyrelsen mitt överklagande utifrån Trafiklagstiftningen och kravet på att området för zonen måste vara särskilt miljökänsligt. De tittar även på hur dialogen med näringslivet varit och om beslutet är förenligt med EU:s fria rörlighet, säger Dennis Wedin.

Fakta: Detta har hänt

  • 2022 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet beslutar i budgeten för 2023 att införa Miljözon klass 3 i City och i Gamla stan.
  • 2023 Moderaterna motsätter sig beslutet.
  • 2024 Förslaget om att införa en miljözon klass 3 i delar av Stockholm City beslutas om i Stockholms stads kommunfullmäktige den 6 maj. Moderaterna försöker återremittera och avslå införandet.
  • Maj 2024 Dennis Wedin (M) skickar in överklagan till förvaltningsrätten och länsstyrelsen.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-05 15:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljözon 3 Moderaterna Stockholm