Genrébild. Foto: DAF/Goodyear. Genrébild. Foto: DAF/Goodyear.

Krav på TPMS på nya lastbilar och släp

Den 6 juli 2024 träder en EU-lagstiftning i kraft som innebär ett krav på installation av däcktrycksövervakningssystem (TPMS) på alla nyregistrerade lastbilar, släpvagnar och trailers i hela EU. Den nya TPMS-lagstiftningen syftar till att öka trafiksäkerheten genom att minimera risken för däckrelaterade tillbud som kan leda till allvarliga olyckor.

Obligatorisk TPMS på lastbilar förväntas också förbättra fordonsflottorns effektivitet och minska utsläppen av växthusgaser. Däck med för lågt lufttryck slits ut snabbare och ökar bränsleförbrukningen samt andra oväntade fel.

Enligt förordningen UN-ECE-R-141, har temperatur- och däcktryckssensorer varit obligatoriska på nya lastbilar, påhängsvagnar och släpvagnar med en vikt på under 3,5 ton sedan den 6 juli 2022. Om bara en månad kommer detta krav att utökas till alla nyregistrerade tunga fordon med en totalvikt på över 3,5 ton.

Däcktrycket mäts antingen indirekt med hjälp av en algoritm som beräknar trycket baserat på faktorer som hjulvarv eller direkt med hjälp av sensorer monterade på hjulet (fälg, ventil eller däck). TPMS måste omedelbart kunna varna föraren om däcktrycket avviker med 20 procent eller mer från det rekommenderade trycket eller om det faller under 150 kPa.

Om däcktrycket avviker från det angivna värdet ska föraren meddelas med en visuell varningssignal, exempelvis en varningslampa, inom 60 minuter efter ackumulerad körtid.

Vid införandet av lagstiftningen förutsåg EU-kommissionen att den nya utrustningen skulle öka trafiksäkerheten och minska åkeriernas kostnader. Att köra med för lågt lufttryck är förknippat med snabbare slitage på slitbanan och högre bränsleförbrukning.

Att bibehålla korrekt däcktryck kan även minska antalet hastighetsrelaterade olyckor och däckexplosioner med mellan 4 – 20 procent, uppskattar European Tire and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA).

Enligt ETRMA körs europeiska lastbilar 40–65 procent av tiden med för lågt däcktryck och ytterligare 10 procent med mycket lågt däcktryck.

EU-kommissionen uppskattar att de extra sensorerna kommer att kosta användarna mellan 11 miljoner euro och 56 miljoner euro årligen. Investeringen förväntas dock betala sig inom fem år, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-17 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Däcktryck ETRMA EU EU-lagstiftning TPMS Tunga fordon