Ingen paus av miljözon klass 3

31 december 2024 införs miljözon klass 3 i en del av Stockholms city. Moderaterna har bett Förvaltningsrätten att pausa beslutet. Nu meddelar rätten att det inte är aktuellt.

Dagen innan nyårsafton 2024 införs Stockholms världsunika miljözon i ett område i City. Moderaterna har överklagat beslutet och bett Förvaltningsrätten om inhibition, vilket skulle innebära att beslutet pausas i väntan på prövning. Nu har Förvaltningsrätten sagt nej till Moderaternas begäran.

– Det här innebär att beslutet om miljözon klass 3 gäller tills vidare. Alla som rör sig i City kan fortsätta att se fram emot friskare luft, lägre buller och mer levande gator, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Vid sidan av Moderaterna har den nya miljözonen överklagats av Svensk Handel och Visita. Förvaltningsrättens preliminära bedömning är emellertid att det saknas skäl att ifrågasätta miljözonen. Det framgår i rättens beslut om att neka inhibition.

– Syftet med miljözoner är att komma till rätta med de skadliga utsläppen från bensin- och dieselbilar. Vi har valt att införa en zon i ett område där luften är för dålig och där många människor cyklar och promenerar. Det finns ingen tvekan om att vi har lagen på vår sida, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Stockholms nya miljözon har tidigare godkänts av EU-kommissionen. Initiativet hyllas av borgmästare i flera europeiska länder. Post- och leveransföretag välkomnar beslutet och tunga miljö- och hälsoexperter uttrycker sitt stöd. En majoritet av invånarna i Stockholm bedömer att de kommer att påverkas positivt av förändringen.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-04 08:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Förvaltningsrätten Miljözon 3 Stockholm