Bilden hämtad från Facebook. Bilden hämtad från Facebook.

Undvikande svar från transportköparen om stoppad specialtransport

En norsk specialtransport stoppas utanför Mullsjö. Transporten har flera brister. Vi har talat med åkeriet, men nu även med företagen med anknytning till godset. Svaren är få och oviljan att kommentera påtaglig.

Det norska ekipaget stoppas den 4 maj av trafikpolisen i Region Väst efter allmänhetens tips. Förutom att ekipaget körs på en tid då spärrtid råder, saknas det dispens och breddmarkeringarna är inte utdraga och en sådan är trasig.

Åkeriet Midt-Troms Transports representant säger att ”Föraren har mätt fel och trodde att bredden inte behövde dispens.” När vi nämner för åkeriet att det lades upp bilder på ekipaget på Facebook innan det stoppades i Mullsjö och att det där angavs en bredd på 4 meter (polisen mätte sedan upp det till 3,7 meter), är det inget åkeriet känner till.

Åkeriet ansökte sedan om dispens och godset har kommit fram till Polen som var destinationslandet.

Transporten väcker frågor om beställaransvaret och det dröjde inte länge efter att vi publicerat artikeln förrän redaktionen kontaktas av ett antal personer varav flera skickar den bild vi sedan använder. Genom de som kontaktar oss får vi också kännedom om företagen som kan knytas till godset.

Informationen som lämnas till vår redaktion anger att det är Windy Scandinavia som gjorde förfrågningar för att få transporten av båtformen utförd. En transport som sedan Midt-Troms valdes för att utföra.

Vi kontaktar företaget som säger sig inte känna till händelsen, men att det nog kan vara deras leverantör som har ansvaret för transporten. Windy Scandinavias representant behöver tid för att höra internt om händelsen varför vi mejlar artikeln och våra frågor om bland annat beställaransvaret.

När de återkommer är svaret att Windy Scandinavia, i motsats till den information vi fått, inte varit inblandade i transporten, men de bistår med kontaktuppgifter till sin leverantör Easyform i Norge.

Easyform bekräftar att det är de som har upphandlat transporten, men sedan blir svaren korta, undvikande eller helt obefintliga. Vi får veta att priset på transporten innefattar allt inklusive dispensen, men när vi frågar vilka mått, särskilt breddmåttet, Easyform angett för transportören, undviker man att svara.

Frågan om huruvida priset för transporten Midt-Troms presenterat för Easyform var marknadsmässigt eller om det var ett lägre pris som gjorde att just de fick uppdraget, besvaras inte.

När vi frågar vem som ägde godset under transporten, hänvisar Easyform till att man inte vill diskutera sina kunder. Inte heller vill man svara på om båtformen ska användas till att göra båtar som Windy Scandinavia ska tillverka/sälja.

Vi återvänder via mejl till Windy Scandinavia med samma frågor om godset, men har i skrivandes stund inte fått något svar.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-15 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Easyform Midt-Troms Transport Specialtransport Trafikpolis Transportdispens Windy Scandinavia