Det efterfrågas fler riktigt snabba laddare och det behövs ett större fokus på kortare laddtider för att möta framtida krav. Foto: Fredrik Goras Det efterfrågas fler riktigt snabba laddare och det behövs ett större fokus på kortare laddtider för att möta framtida krav. Foto: Fredrik Goras

Undersökning visar: Laddhastigheten måste upp

Elbilsägare i Sverige har inga problem att hitta laddning längs väg och det upplevs sällan vara köer för att ladda. Men det är tydligt att det efterfrågas fler riktigt snabba laddare och det behövs ett större fokus på kortare laddtider för att möta framtida krav. Detta enligt Circle K:s senaste undersökning bland landets elbilsförare via Kantar Media.
Undersökningen gäller personbilar men resultatet kan mycket väl även passa in på de tyngre fordonen.

Ett vanligt argument mot att skaffa elbil är oro över att inte hitta laddning längs vägen, det uppger 19 procent av svenskarna. Frågar man elbilsägarna blir bilden dock en helt annan. Endast 18 procent anser att det är svårt att hitta laddare och 46 procent tycker inte att det är ett problem alls.

– Det har länge fokuserats på att utbyggnaden av el-laddning går långsamt, vilket inte stämmer längre. Även om vi gärna sett att den både gått och gick snabbare, närmar vi oss faktiskt den geografiska täckning som behövs för att effektivt kunna ta sig över hela landet med elbil. Frågan framöver kommer därför snarare att handla om kapacitet och laddhastighet, säger Jenni Alterling, Senior Manager E-mobility på Circle K.

Den tesen stärks av att få upplever köer vid laddplatserna, där 48 procent inte upplever några problem alls med detta. Däremot är laddhastigheten ett område där elbilisterna kräver bättring. 46 procent uppger att det finns för få ultrasnabba laddare längs väg.

– Vi har alltid sagt att vi bygger framtidssäkrade laddplatser, och undersökningen styrker vår strategi om att bara bygga ut med högsta tillgängliga laddkapacitet. Vi tog beslut för flera år sedan att bara sätta ut laddare med 300 kW och nu bygger vi enbart laddare på 400 kW. Lägre effekt kommer helt enkelt inte motsvara kundernas behov framåt, fortsätter Alterling.

Hur snabbt bilen laddar beror bland annat på bilens kapacitet, varför lösningar på 50–150 kW räckt till historiskt. Circle K:s egna erfarenheter, som också styrks av undersökningen, visar dock på att detta är en verklighet som är under förändring.

– Vi vill få ner laddtiderna från 30–50 till 5–10 minuter. Det, tillsammans med att vi erbjuder många laddplatser på våra stationer för att minska köer, är avgörande för att framtidens bilister snabbt ska kunna ta sig längre sträckor och undvika väntetid för laddning, menar Jenni Alterling.

Circle K erbjuder laddning på närmare 120 stationer, varav majoriteten har en effekt på minst 300 kW. Utbyggnadstakten är hög, och redan 2026 har kedjan nått milstolpen 1 000 laddplatser.

För laddning av tunga lastbilar var Circle K tidigt ute och har nu Sveriges största nätverk designat för tunga fordon.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-23 12:52
Kategori: Nyheter
Taggar: Circle K Laddinfrastruktur