Foto: Mercedes-Benz AG, genrebild Foto: Mercedes-Benz AG, genrebild

E.ON och VEHO Trucks ingår partnerskap kring energilösningar

E.ON och generalagenten för Mercedes-Benz Lastbilar i Sverige, Veho, har ingått ett samarbetsavtal för att erbjuda energilösningar till bolagets återförsäljare och kunder.
Förutom laddlösningar möjliggör avtalet produkter och tjänster från E.ONs hela portfölj.

– Samarbetet innebär att vi kompletterar Mercedes-Benz eget erbjudande kring tunga elektrifierade fordon med E.ON:s erbjudanden kring till exempel laddning, energilager och lokal elproduktion. Partnerskapet ska stärka både vår egen och Vehos affär, och ömsesidigt utveckla respektive verksamhet, säger E.ON:s vd, Johan Mörnstam.

Viljan att ställa om till fossilfria transporter är stor eftersom de ger en möjlighet åt företag att skapa fossilfria värdekedjor. Transportsektorn och fordonstillverkarna räknar med att över hälften av nyförsäljningen av tunga lastbilar ska bestå av batterielektriska fordon år 2030, vilket innebär en utmanande uppgift för att etablera laddinfrastruktur.

Enligt E.ON Sveriges vd, Johan Mörnstam, innebär utmaningarna också stora möjligheter, som att kombinera laddlösningar med lokal produktion av förnybar el och energilagring. Där ser han en roll för E.ON, som expert och möjliggörare av transportsektorns energiomställning, med ett brett utbud av energirelaterade produkter och tjänster.

– Partnerskap likt detta är ett område med stark tillväxtpotential. Veho och Mercedes-Benz har ett tydligt mål om att snabbt få upp andelen fossilfria, tunga transporter och E.ON erbjuder hela bolagets breda produktportfölj, inklusive vår kompetens. Det är en fantastisk möjlighet såväl affärsmässigt som hållbarhetsmässigt. Det bästa av två världar, säger Johan Mörnstam.

En viktig del av partnerskapet är utbildningsinsatser och gemensamma marknadsföringsaktiviteter. För kunderna efterfrågar inte bara energilösningar, behovet av stöttning och kunskap som ökar kundupplevelsen och accelererar övergången till elektrifierade logistikkedjor är minst lika stort.

– För att åstadkomma förändring måste vi alla lära oss att omfamna det nya. Vi är stolta över vårt djupgående partnerskap med E.ON, som engagerar hela vårt återförsäljarnätverk runt om i Sverige för att möta kundernas behov. Genom att erbjuda rätt kompetens kommer vi att kunna bidra till en mer hållbar transportsektor, och det är en ära för oss att vara en del av detta engagemang, säger Anders Smith, tf. vd Veho.

Veho är en del av Veho Oy AB som ansvarar för import och distribution av Mercedes-Benz lastbilar i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen, och är Norra Europas största återförsäljare av Mercedes-Benz.

EU:s medlemsländer har ett gemensamt ansvar för EU:s klimatmål, den så kallade ansvarsförordningen, ESR, vilken är en bindande lag. Enligt ESR-lagen ska Sverige minska koldioxidutsläppen med 52 procent från 2005 till 2030.

Vägtransporter utgör den största delen av ESR-sektorn i Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-21 14:44
Kategori: Nyheter
Taggar: E.ON Laddinfrastruktur Veho