Foto: S-E Lindstrand, arkiv Foto: S-E Lindstrand, arkiv

Eldrivna lastbilar sågas i Wall Street Journal

I onsdags uppmärksammade den amerikanska finanstidningen Wall Street Journal en undersökning från leasingföretaget Ryder Systems. Den visar att driftskostnaderna för eldrivna lastbilar är betydligt högre än för dieseldrivna.

Ryder, med en flotta på 250 000 last- och skåpbilar och tiotusentals kunder i USA, noterar att en eldriven lastbil kostar cirka tre gånger mer att köpa än motsvarade diesellastbil. Trots massiva federala och delstatliga stödinsatser för finansiering går det trögt med elektrifieringen av fjärrtransporter.

Det framkommer i undersökningen att eldrivna lastbilar anses vara komplicerade, dyra och ineffektiva att köra. Då dessa lastbilar tar flera timmar att ladda och ofta har en lägre lastkapacitet än motsvarande dieselbil, så behövs fler fordon och förare för att frakta samma mängd gods. Ryderanalysens slutsats är att nästan två eldrivna tunga lastbilar och mer än en extra förare krävs för att motsvara en ensam dieseldriven lastbil.

Vissa lastbilstillverkare säger att batteridrivna lastbilar inte har varit ute i trafik tillräckligt länge för att sådana påståenden ska kunna prövas. Förespråkare för eldrivna fordon menar att dessa över tid är mer kostnadseffektiva än diesellastbilar eftersom de har färre rörliga delar än i en förbränningsmotor och därför kräver mindre underhåll och reparationer.

Ryder lanserade för ett år sedan en tjänst för företag att skaffa och driva eldrivna flottor, inklusive installation av laddningsutrustning och underhåll av fordonen. Hittills har programmet bara förmedlat 60 fordon, de flesta är lätta lastbilar. Endast tre av Ryders kunder leasar tunga eldrivna lastbilar. Det handlar totalt om fem fordon och dessa används enbart för att rangera semitrailers mellan uppställningsplatser och lastkajer.

Penske Truck Leasing, ett annat företag i branschen, driver ett pilotprogram för eldrivna lastbilar. Penske konstaterar ökat däckslitage för de eldrivna fordonen.

Det amerikanska naturvårdsverket EPA införde nyligen regler som ska tvinga lastbilstillverkarna att sälja fler eldrivna lastbilar i slutet av detta årtionde. Delstaten Kalifornien har infört ytterligare bestämmelser för att påskynda övergången till nollutsläppsfordon.

Det amerikanska åkeriförbundet ATA meddelade tidigare i år ”med tanke på att 96 procent av de amerikanska transportföretagen kör med 10 eller färre lastbilar så blir övergången för de allra flesta omöjlig”.

Läs artikeln i Wall Street Journal här!

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-10 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Elektrifiering Penske Truck Leasing Ryder Wall Street Journal