Nu ska utbildningen för yrkesförarkompetens moderniseras. Nu ska utbildningen för yrkesförarkompetens moderniseras.

Yrkesförarkompetensutbildningen ska moderniseras

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda en moderna utbildning för yrkesförarkompeten och hur den kan utvecklas med hjälp av distansutbildning och e-lärande. För detta har man gått ut med en remiss och i det förfarandet deltar Transportföretagen aktivt med att ge förslag till den pågående utredningen.

I rapporten, ”Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkeskompetens”, föreslår Transportstyrelsen förändringar både för grund- och fortbildning. Förslagen syftar till en uppdatering av förordningen om yrkeskompetens, för att möjliggöra modernisering genom nya undervisningsformer samt användning av digitala verktyg.

Transportföretagen välkomnar förslaget och ser positivt på Transportstyrelsens arbete och menar att Transportstyrelsen har lyssnat på branschens synpunkter, men att en ännu mer flexibel modell vore önskvärd.
– Detta skulle bättre möta den tekniska utvecklingen av undervisningsmetoder och underlätta kompetensförsörjningen inom transportnäringen, säger Maria Sjölin Karlsson, regionalt verksamhetsansvarig på Transportföretagen.

Transportföretagen föreslår att fortbildningen kan genomföras helt eller delvis genom fjärrundervisning och e-lärande. Det sättet passar särskilt bra när yrkeskunskaper ska repeteras. Även grundutbildningen anser Transportföretagen i en betydande del kan bedrivas via e-lärande.

De nuvarande kraven för deltagande anser Transportföretagen är allt för stelbenta och gör det svårt för gemene man att delta och därmed försvårar det yrkesväxling och rörlighet på arbetsmarknaden. Transportföretagen vill också att valet av undervisningsform bör ligga på individens och utbildningsarrangörens sida för att ge större valmöjligheter och bättre anpassning till individuella behov.

Transportföretagen ser fram emot att se hur förslaget utvecklas och hoppas på en flexiblare utbildningsmodell som kan gynna både individer och transportsektorn som helhet.

 

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-19 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Regeringen Transportföretagen Utbildning Yrkesförarkompetens