Storbritannien ska se över åldersgränser och utbildning för att minska bristen på lastbilschaufförer. Foto: Genrébild. Storbritannien ska se över åldersgränser och utbildning för att minska bristen på lastbilschaufförer. Foto: Genrébild.

UK ska se över åldersgränser och utbildning för att få fler chaufförer

Kampen mot chaufförsbristen fortsätter och nu ska Storbritanniens regering undersöka vilka sätt man kan använda för att ta itu med problemet i ett samarbete med Transportdepartementet. De viktigaste förslagen fokuserar på att potentiellt tillåta 18–20-åringar att köra lastbilar på längre sträckor och påskynda utbildningen av lastbilsförare.

Transportdepartementet (DfT) har inlett ett samråd om åtgärder för att komma till rätta med bristen på lastbilsförare i Storbritannien. Förslagen fokuserar på att göra karriären för lastbilsförare mer attraktiva för unga och effektivisera utbildningsprocessen.

En viktig del av samrådet är det potentiella avskaffandet av en begränsning som för närvarande gäller för unga bussförare. Enligt befintliga regler kan 18–20-åringar med lämplig licens endast köra fordon på sträckor upp till 50 km. DfT föreslår att denna gräns ska tas bort, så att de kan köra längre sträckor, inklusive rutter som London till Manchester.

Samrådet utforskar också sätt att påskynda utbildningsprocessen för lastbils- och bussförare. Enligt de föreslagna ändringarna skulle blivande förare kunna börja teori- och terrängutbildning omedelbart innan de får sitt provisoriska körkort. Detta kan potentiellt förkorta den totala träningstiden.

Chaufförsbristen har vuxit till ett stort problem vilket påverkar leveranskedjor och lagernivåer på stormarknader. Branschdata tyder på att bristen är cirka 6,6 procent.

DfT menar att de föreslagna ändringarna kan lösa detta problem genom att det ska uppmuntra unga människor att söka sig en karriär som lastbilsförare. Att ta bort åldersbegränsningen för längre busslinjer skulle öppna fler möjligheter för yngre förare. Och med ökad utbildningseffektivitet kan blivande förare tidigare påbörja sina utbildningar.

Samrådet har mötts av försiktig optimism från branschorgan. Persontrafiksförbundet uttryckte sitt stöd och trodde att åtgärderna kommer att åtgärda förarbristen och förbättra buss- och busstrafiken.

Road Haulage Association (RHA) lovordade också initiativet och välkomnade dess fokus på att locka yngre människor till lastbilsföraryrket.

Logistics UK välkomnar förslaget om tidigare teoriutbildning, men understryker att omfattande utbildning för säkra och kvalificerade lastbilsförare fortfarande är avgörande, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-24 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Brittiska Regeringen Chaufförsbrist Chaufförutbildning Storbritannien Transportdepartementet