Genrebild. Foto: Preem AB Genrebild. Foto: Preem AB

Preem först ut med svenskproducerad HVO100 till kunder i Sverige

I höstas påbörjade Sveriges största drivmedelsproducent Preem som första svenska bolag egen produktion av HVO100. Preem förklarar att produktionen är en milstolpe för att kunna minska fossila klimatutsläpp och förbättra försörjningstryggheten i transportsektorn. För första gången någonsin finns nu den egenproducerade HVO100 på den svenska marknaden.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Sveriges nationella klimatmål kräver att transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Även EU har under de senaste åren infört högt satta mål.

För att det ska vara möjligt behövs enligt bland andra Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikverket stora insatser för att öka andelen flytande förnybara drivmedel.

Preem inledde för drygt tolv år sedan den pågående omställningen till mer förnybara drivmedel och nu kan de som första drivmedelsföretag erbjuda en svenskproducerad HVO100 till kunder i Sverige.

– Jag är stolt över att Preem kan presentera sin allra första egenproducerade HV0100 på den svenska, inhemska marknaden. På så vis kan Preem bidra till att minska transportsektorns fossila klimatutsläpp här och nu, samtidigt som vi bygger Sveriges försörjningstrygghet av drivmedel även i en fossilfri framtid, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.

Preem förklarar att elektrifieringen tillsammans med biodrivmedel spelar en betydande roll för att klara klimatomställningen. Snabbast går elektrifieringen för personbilar.

I dag är emellertid endast cirka 0,4 procent av de tunga lastbilarna och cirka 2,7 procent av de lätta lastbilarna elektrifierade. För tunga transporter är därför andra hållbara lösningar viktiga.

– De fossila klimatutsläppen måste minska här och nu, och ju längre tid vi väntar desto dyrare och svårare kommer omställningen att bli. Med hjälp av att tanka HVO100 kan transportsektorn redan i dag fasa ut det fossila genom att byta drivmedel. Det möjliggör för fler i transportsektorn att minska sina fossila klimatutsläpp i linje med Sverige och EU:s klimatmål, säger Magnus Heimburg.

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. I en omvärld som blir allt mer orolig, med kriser och konflikter i vår närhet ökar behovet av en trygg och fossilfri drivmedelsförsörjning. Enligt företaget är lansering av Sveriges första inhemska HVO100 ett exempel på hur försörjningstryggheten kan stärkas.

– Vår HVO100 är inte bara en viktig milstolpe i Preems omställningsresa mot en klimatneutral värdekedja, utan även ett bevis för att vi i Sverige har goda förutsättningar att fortsätta vara ledande i klimatarbetet, samtidigt som vi stärker vår robusthet, fortsätter Magnus Heimburg.

Preems HVO100 tillverkas på deras raffinaderi i Göteborg. Produkten följer europeisk standard EN15940 och råvarorna följer EU:s hållbarhetskrav.

Preems HVO100-produktion är fri från råvarorna palmolja och PFAD. Istället används främst råtallolja och animaliska fetter, förklarar Preem i ett mejl till tidningen Proffs.

Diagrammet visar var Preem främst får sina förnybara råvaror och produkter ifrån. Grafik: Preem AB

Sedan tidigare har Preem sålt sin egentillverkade HVO100 till Nederländerna.
– Utöver den svenska marknaden har vi märkt av ett stort intresse för vår egenproducerade HV0100 ute i Europa. Vi har redan genomfört försäljning till Nederländerna och ser med tillförsikt fram emot möjligheten att komma in på flera europeiska marknader, säger Magnus Heimburg i en avslutande kommentar.

Från och med 2027 är planen att Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil årligen ska producera cirka 2,5 miljoner kubikmeter förnybart drivmedel. Redan till år 2035 förväntas kapaciteten ha fördubblats till cirka fem miljoner kubikmeter.

2,5 miljoner kubikmeter, vad motsvarar det i procent jämfört med produktionen av Preems fossila diesel idag?
– Eftersom vi nyligen har börjat med produktionen så är det en liten andel av vår totala produktion. Men den kommer som sagt öka allt eftersom. I dagsläget producerar vi drivmedel som motsvarar cirka 16,5 miljarder liter. Det innebär att våra förnybara drivmedel i dagsläget motsvarar drygt 2,5 procent av vår produktion. Redan under 2024 kommer det förnybara drivmedlet öka med en miljard liter, allt är dock inte HVO100, förklarar Mattias Holmqvist, presschef på Preem AB för Proffs.

Kommer det att vara en kostnadsskillnad vid pumpen mellan er HVO och diesel? Hur mycket mer eller mindre?
– Det är dyrare att framställa HVO100 än fossil diesel. Det innebär att priset för HVO100 är något dyrare vid pump än vanlig diesel. Men fördelen är att det minskar utsläppen med upp till 90 procent om man ser till hela produktens värdekedja, säger Mattias Holmqvist.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-09 08:10
Kategori: Nyheter
Taggar: HVO100 Miljö Preem Produktnyheter