Figur 1. Genomsnittlig årlig körsträcka i mil för personbilar, per bränsle. År 2023. Anmärkning: Övriga är motorgas, gengas, vätgas eller okänt bränsle. Figur 1. Genomsnittlig årlig körsträcka i mil för personbilar, per bränsle. År 2023. Anmärkning: Övriga är motorgas, gengas, vätgas eller okänt bränsle.

Gasbilar och laddhybrider körde längst sträcka

Den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar låg marginellt högre 2023 jämfört med 2022 (+0,3 procent). Det betyder att körsträckorna totalt för personbilar fortfarande ligger 3 procent lägre än före pandemin, år 2019. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.

Körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6,5 miljarder mil under 2023 vilket var marginellt mer än 2022 (+0,3 procent). Jämfört med året före coronapandemin (2019) var den totala körsträckan 2023 dock 3 procent kortare.

Lätta lastbilars totala körsträcka minskade under 2023 med 1 procent och för tunga lastbilar minskade den med 3 procent. Bussarnas samlade körsträcka ökade däremot med 2 procent.

Den genomsnittliga körsträckan under 2023 var i fallande storleksordning 5 462 mil för bussar, 4 068 mil för tunga lastbilar, 1 332 mil för lätta lastbilar och 1 126 mil för personbilar.

Körsträckan varierar över bränslen. Bland personbilarna så körde en dieselbil under 2023 i genomsnitt 1 426 mil, att jämföra med genomsnittet för samtliga bilar på 1 126 mil. En bensinbil körde i genomsnitt endast 869 mil medan gasbilar och laddhybrider körde allra längst under 2023; runt 1 500 mil. Se Figur 1 ovan.

Personbilarnas genomsnittliga körsträcka var densamma 2023 som 2022. Sett i ett längre perspektiv har den genomsnittliga körsträckan för personbilar minskat med 191 mil, motsvarande 15 procent, sedan toppnoteringen 2008. Lägst notering hittills var under pandemins första år (2020) med 1 100 mil per bil och år.

De svenskregistrerade fordon som vi har statistik om körsträckor för, körde tillsammans under 2023 ungefär 8 miljarder mil. Av den totala körsträckan stod personbilarna för 81 procent, lätta lastbilar 12 procent, tunga lastbilar 5 procent samt bussar och motorcyklar 1 procent vardera. Sedan 1999 har den totala körsträckan för alla fordonsslag tillsammans ökat med 21 procent. Se figur två nedan.

Uppgifterna är hämtade ur statistiken för ”Körsträckor 2023”. Här finner du statistiken i sin helhet.

Figur 2. Total körsträcka för svenskregistrerade fordon, miljarder mil. Åren 1999–2023. Anmärkning: Motorcyklar saknas för år 2023, uppgiften publiceras 2024-09-19.
Figur 2. Total körsträcka för svenskregistrerade fordon, miljarder mil. Åren 1999–2023. Anmärkning: Motorcyklar saknas för år 2023, uppgiften publiceras 2024-09-19.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-29 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedel Fordonstyper Gasfordon Körsträckor Körsträckor 2023 Laddhybrider Trafikanalys